Kongres Zdrowia Publicznego 2020

WydarzenieKongres Zdrowia Publicznego 2020
Data rozpoczęcia2020-12-03
Data zakończenia2020-12-04
Godzina rozpoczęcia09:00
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)
Miasto
Ulica
OrganizatorInstytut Ochrony Zdrowia
Kontak do organizatorakatarzyna.wolska@ioz.org.pl
Link do strony z wydarzeniemhttps://zdrowiepubliczne.org
Szczegóły

Strona wydarzenia: https://zdrowiepubliczne.org/

Wielowymiarowa płaszczyzna dialogu z przedstawicielami administracji państwowej z różnych resortów sprawia, że Kongres jest synonimem budowania świadomości społecznej w obszarze zdrowia publicznego. Podczas tegorocznej edycji ważne miejsce zajmie tematyka związana z profilaktyką w zakresie chorób zakaźnych tj. szczepień ochronnych, promocji zdrowia, podejścia do zdrowia psychicznego, opieki nad seniorami, jak również chorób cywilizacyjnych oraz możliwości im zapobiegania.

Do czynnego udziału w Kongresie zostali zaproszeni m.in. :

Beata Małecka-Libera, Senator RP, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia

Marta Pawłowska, Dyrektor Biura Profilaktyki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia

Aleksandra Lusawa, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia, GIS

prof. Małgorzata Janas-Kozik, pełnomocnik Ministerstwa Zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego ŚUM

prof. Tomasz Wolańczyk, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia

dr n. med. Radosław Sierpiński, MBA p.o. Prezesa, Agencja Badań Medycznych

prof. Sebastian Giebel, Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Klinicznych, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oddziale w Gliwicach

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

prof. Bolesław Samoliński, Ekspert ds. zdrowia publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłości

dr hab. Dorota Szostak-Węgierek, Kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Przewodnicząca Sekcji Dietetyki Medycznej POLSPEN

dr hab. Iwona Traczyk, Sekcja Dietetyki Medycznej, Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. Filip Raciborski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, wice-prezes Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się

prof. Teresa Jackowska, Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii

prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, Konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej

prof. Marcin Czech b. Minister Zdrowia, Specjalista epidemiologii, specjalista zdrowia publicznego, farmakoekonomista

Michał Byliniak, Prezes, Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

dr hab. med. Dariusz Gąsecki Katedra Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. Robert Gałązkowski - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

dr Leszek Borkowski, farmakolog kliniczny, założyciel fundacji „Razem w chorobie”

prof. Ryszard Gellert, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Transmisja on-line

Całość wydarzenia będzie transmitowana w serwisie Medexpress.pl

Więcej: https://zdrowiepubliczne.org/