Uzyskanie opinii o celowości inwestycji a kontraktowanie świadczeń z NFZ

WydarzenieUzyskanie opinii o celowości inwestycji a kontraktowanie świadczeń z NFZ
Data rozpoczęcia2021-02-24
Data zakończenia
Godzina rozpoczęcia12:00
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)
Miasto
Ulica
OrganizatorWolters Kluwer Polska
Kontak do organizatoraPL-poczta@wolterskluwer.com
Link do strony z wydarzeniemhttps://bit.ly/2LnqL3f
Szczegóły

Z początkiem stycznia weszła w życie ważna z punktu widzenia szpitali nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona m.in. swoiste uzależnienie uzyskania kontraktu z NFZ od posiadania pozytywnej opinii o celowości inwestycji (OCI) oraz dopuszcza wsparcie ze środków publicznych tylko tych przedsięwzięć, które odpowiadają istniejącym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym na danym obszarze. Biorąc pod uwagę wpływ, jaki posiadanie pozytywnej OCI będzie miało zarówno na możliwość uzyskania kontraktu z NFZ jak i zmiany (zwiększenia) jego wysokości, świadczeniodawcy powinni szczegółowo zapoznać się z procedurą i warunkami uzyskania OCI oraz konsekwencjami, jakie może powodować dla placówki brak jej posiadania.
Zapraszamy na webinar, który poprowadzi radca prawny Maciej Łokaj.