Rak stercza. Na granicy leczenia miejscowego i systemowego

WydarzenieRak stercza. Na granicy leczenia miejscowego i systemowego
Data rozpoczęcia2021-05-26
Data zakończenia
Godzina rozpoczęcia18:30
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)
Miasto
Ulica
OrganizatorPZWL Wydawnictwo Lekarskie
Kontak do organizatoraaleksandra.maciag@pwn.pl
Link do strony z wydarzeniemhttp://bit.ly/webinarRakStercza
Szczegóły

Bezpłatny webinar podczas którego zostaną omówione standardy postępowania z pacjentem chorym na raka stercza z perspektywy urologa, onkologa, radioterapeuty oraz radiologa w tym min. zasady obserwacji chorych po leczeniu radykalnym, kryteria rozpoznania wznowy miejscowej, przerzutowy rak stercza low-volume/w stadium oligometastycznym, zasady leczenia miejscowego raka stercza w stadium oligometastycznym, nowe opcje terapeutyczne w rak stercza opornym na kastrację w stadium M0.

AGENDA:

- Zasady obserwacji chorych po leczeniu radykalnym raka stercza A.D. 2021. Kryteria rozpoznania wznowy miejscowej po radykalnej prostatektomii i po radioterapii – prof. Artur Antoniewicz

- Kryteria rozpoznanie wznowy raka stercza w obrazach radiologicznych RM – prof. Barbara Bobek-Billewicz

- Przerzutowy rak stercza low-volume/w stadium oligometastycznym – nowy paradygmat w onkologii – prof. Jacek Fijuth

- Zasady leczenia miejscowego w stadium oligometastycznym raka stercza – analiza przypadków klinicznych – dr n. med. Łukasz Kuncman

- Rak stercza oporny na kastrację w stadium M0 – nowe opcje terapeutyczne – prof. Paweł Wiechno