Bezpłatne szkolenie on-line dla lekarzy i lekarzy dentystów pt. PATOFIZJOLOGIA, KLINIKA, DIAGNOSTYKA I LECZENIE WCZESNYCH I PÓŹNYCH POWIKŁAŃ PO COVID-19

WydarzenieBezpłatne szkolenie on-line dla lekarzy i lekarzy dentystów pt. PATOFIZJOLOGIA, KLINIKA, DIAGNOSTYKA I LECZENIE WCZESNYCH I PÓŹNYCH POWIKŁAŃ PO COVID-19
Data rozpoczęcia2021-05-07
Data zakończenia
Godzina rozpoczęcia10:00
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)
Miasto
Ulica
OrganizatorOśrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej
Kontak do organizatoraodz@hipokrates.org
Link do strony z wydarzeniemhttps://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/278-patofizjologia-klinika-diagnostyka-i-leczenie-wczesnych-i-poznych-powiklan-po-covid-19
Szczegóły

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń klinicznych na temat powikłań COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem nowych problemów zdrowotnych, takich jak wczesne powikłania autoimmunologiczne,powikłania zatorowo-zakrzepowe oraz odległe powikłania określane jako zespół long-covid.

Program szkolenia:

- Patofizjologia i klinika COVID-19

- Omówienie aktualnej wiedzy na temat mechanizmu i przebiegu zakażenia wirusem      SARS-CoV-2

- Wczesne powikłania pocovidowe

- Przegląd wiedzy dotyczącej wczesnych skutków zakażenia COVID-19, prezentacja przypadków PIMS, MIS-A

- Późne powikłania pocovidowe

- Omówienie aktualnej wiedzy i najczęstszych prezentacji klinicznych zespołu long-covid, prezentacja przypadków, omówienie diagnostyki i proponowanej terapii

- Dyskusja, pytania, odpowiedzi

- Odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników

Wykładowca: Dr med. Paweł Grzesiowski

Szkolenie akredytowane, punkty edukacyjne.