ZABURZENIA HEMOSTAZY W BOLUSIE Jak skoordynować opiekę nad pacjentem z nieoczekiwanym krwawieniem w szpitalu?

WydarzenieZABURZENIA HEMOSTAZY W BOLUSIE Jak skoordynować opiekę nad pacjentem z nieoczekiwanym krwawieniem w szpitalu?
Data rozpoczęcia2021-05-12
Data zakończenia
Godzina rozpoczęcia17:00
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)
Miasto
Ulica
OrganizatorBatumi Conference & Event Agency
Kontak do organizatoraaleksandra.tomczyk@batumi-agency.pl
Link do strony z wydarzeniemwww.zaburzeniahemostazywbolusie.pl
Szczegóły

17.00-17.10

Zaburzenia hemostazy jako wyzwanie interdyscyplinarne z punktu widzenia transfuzjologa – cz. 1.
Prof. Magdalena Łętowska

17.10-17.35

Rola lekarza specjalisty w opiece nad pacjentem z nabytą skazą krwotoczną
Prof. Jerzy Windyga

17.35-18.05

Współpraca lekarz-pielęgniarka-diagnosta na przykładzie nabytej hemofilii
Dr Ewa Stefańska-Windyga

18.05-18.25

Rola pracowni diagnostyki laboratoryjnej w skoordynowanej opiece nad pacjentem ze skazą krwotoczną
Dr Edyta Odnoczko / Dr Beata Baran

18.25-18.40

Zaburzenia hemostazy jako wyzwanie interdyscyplinarne z punktu widzenia transfuzjologa – cz. 2.
Prof. Magdalena Łętowska

18.40-19.00

Dyskusja on-line