Akademia Młodego Kardiologa

Data wydarzenia: 18 Cze 2021 o 14:00

Miejsce:

Adres: ,

Strona wydarzenia: http://bit.ly/AkademiaMlodegoKardiologaPZWL

Organizator: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Kontakt do organizatora: magdalena.mieczak@pwn.pl

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji Akademia Młodego Kardiologa podczas której w poszczególnych sesjach tematycznych zostaną omówione najnowsze doniesienia, w tym wytyczne ECS, oraz praktyczne aspekty dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, migotania przedsionków oraz przewlekłego i ostrego zespołu wieńcowego. W wybranych schorzeniach zostaną zaprezentowane przypadki kliniczne wraz z komentarzem eksperta. Nie zabraknie także tematów dotyczących wskazań do zastosowania elektroterapii oraz skojarzonej farmakoterapii w hipertensjologii.

Ciekawym elementem konferencji będzie debata diabetologa z kardiologiem Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego – nowoczesne leki hipoglikemizujące redukujące śmiertelność całkowitą podczas której prof. Leszek Czupryniak i dr hab. n. med. Paweł Balsam przedstawią i omówią wytyczne ESC/EASD oraz PTD.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii, chorób wewnętrznych i hipertensjologii oraz lekarzy specjalistów zaangażowanych w leczenie pacjentów kardiologicznych i zainteresowanych chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Paweł Balsam

Program:

I. Terapia nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

14:00 – 14:15 – Jak oceniać ryzyko sercowo-naczyniowe przed rozpoczęciem terapii nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii? – dr hab. n. med. Paweł Balsam

14:15 – 14:30 – Aktualne postępowanie w terapii nadciśnienia tętniczego za pomocą molekuł o potwierdzonym wpływie na rokowanie – prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

14:30 – 14:45 – Aktualne standardy leczenia dyslipidemii za pomocą statyn, ezetymibu oraz inhibitorów PCSK-9 – prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

II. Terapia niewydolności serca zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

14:50 – 15.20 – Pacjent z niewydolnością serca – diagnoza i postępowanie z pacjentem z niewydolnością serca
Omówienie konsensusu ACC/AHA dotyczącego postępowania z pacjentami z niewydolnością serca z 2021 w odniesieniu do wytycznych i stanowisk ESC

15:20 – 15:50 – Odwracalny remodeling mięśnia lewej komory serca – prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

III. Pacjent z migotaniem przedsionków – skuteczna i bezpieczna antykoagulacja, kontrola rytmu i częstości rytmu serca, wskazania do ablacji:

15:55 – 16:15 – Omówienie zmian w wytycznych ESC dotyczących postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków z 2020 roku – dr hab. n. med. Paweł Balsam

16:15 – 16:35 – Migotanie przedsionków i pacjenci w podeszłym wieku leczeni przeciwkrzepliwie – prezentacja przypadku – lek. Bartosz Krzowski
Komentarz: dr hab. n. med. Paweł Balsam

16:35 – 16:55 – Leczenie przeciwkrzepliwie w okresie około zabiegowym u pacjenta poddawanego ablacji – prezentacja przypadku – lek. Bartosz Krzowski
Komentarz: dr hab. n. med. Paweł Balsam

IV. Pacjent z przewlekłym lub ostrym zespołem wieńcowym – zasady nowoczesnego leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego:

17:00 – 17:30 – Omówienie zmian w wytycznych dotyczących przewlekłych zespołów wieńcowych z 2019 roku oraz ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST z 2020 roku.

17:30 – 17:45 – Prezentacja przypadków – dr n.med. Łukasz Januszkiewicz
Komentarz: prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

V. Elektroterapia u pacjentów z niewydolnością serca – wskazania do ICD, CRT-D, stymulatora bez elektrodowego, podskórnego kardiowertera-defibrylatora:

17:50 – 18.20 – Omówienie wskazań do zastosowania elektroterapii – prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

VI. Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego – nowoczesne leki hipoglikemizujące redukujące śmiertelność całkowitą. Omówienie wytycznych ESC/EASD oraz PTD:

18:25 – 19:10 – Debata diabetologa z kardiologiem – prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, dr hab. n. med. Paweł Balsam

 VII. Skojarzona farmakoterapia w hipertensjologii:

19:15 – 19.45 – Nowoczesne leczenie hipotensyjne oparte na Single Pill Combination (sartany, antagoniści kanałów wapniowych i leki moczopędne) na podstawie wytycznych PTNT – prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, dr hab. n. med. Paweł Balsam

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31