Lekarz w internecie – wybrane zagadnienia prawne

WydarzenieLekarz w internecie – wybrane zagadnienia prawne
Data rozpoczęcia2021-07-27
Data zakończenia
Godzina rozpoczęcia16:00
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)
Miasto
Ulica
OrganizatorNaczelna Izba Lekarska
Kontak do organizatoraodz@hipokrates.org
Link do strony z wydarzeniemhttps://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/316-lekarz-w-internecie-wybrane-zagadnienia-prawne
Szczegóły

PROGRAM

1. Wstępne nakreślenie tematyki szkolenia, w tym podstawy prawne i podstawowe pojęcia.

2. Omówienie możliwości i zakresu legalnej informacji o prowadzonej działalności lecznicze, w tym zakaz reklamy i zakaz narzucania swoich usług

3. Omówienie prawnych regulacji dot. możliwości udzielania świadczeń i wystawienia zaświadczeń w drodze tzw. telemedycyny, w tym m.in. wystawienie e-recepty i e-ZLA bez fizykalnego badania / ochrona tajemnicy zawodowej

4. Omówienie wybranych sytuacji zagrożeń i dobrych praktyk w zakresie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa danych o stanie zdrowia przy wykorzystywaniu narzędzi informatycznych

5. Odpowiedzialność cywilna, karna i zawodowa za naruszenia ww. zasad udzielenia świadczeń w internecie / tajemnicy lekarskiej / ochrony danych - w świetle przepisów prawa i KEL

Prowadzący: adw. Karol Kolankiewicz i mgr Anna Karkut, Instytut - Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia

Live training

Czas trwania 16:00-19:00