szkolenie on-line "Lekarz w Internecie – wybrane zagadnienia prawne"

Wydarzenieszkolenie on-line "Lekarz w Internecie – wybrane zagadnienia prawne"
Data rozpoczęcia2021-08-17
Data zakończenia
Godzina rozpoczęcia10:00
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)
Miasto
Ulica
OrganizatorNaczelna Izba Lekarska
Kontak do organizatoraodz@hipokrates.org
Link do strony z wydarzeniemhttps://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/326-lekarz-w-internecie-wybrane-zagadnienia-prawne
Szczegóły

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami lekarza w kontekście działalności podejmowanej w internecie

PROGRAM

Wstępne nakreślenie tematyki szkolenia, w tym podstawy prawne i podstawowe pojęcia.

Omówienie możliwości i zakresu legalnej informacji o prowadzonej działalności lecznicze, w tym zakaz reklamy i zakaz narzucania swoich usług

Omówienie prawnych regulacji dot. możliwości udzielania świadczeń i wystawienia zaświadczeń w drodze tzw. telemedycyny, w tym m.in. wystawienie e-recepty i e-ZLA bez fizykalnego badania / ochrona tajemnicy zawodowej

Omówienie wybranych sytuacji zagrożeń i dobrych praktyk w zakresie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa danych o stanie zdrowia przy wykorzystywaniu narzędzi informatycznych

Odpowiedzialność cywilna, karna i zawodowa za naruszenia ww. zasad udzielenia świadczeń w internecie / tajemnicy lekarskiej / ochrony danych - w świetle przepisów prawa i KEL

Prowadzący: adw. Karol Kolankiewicz i mgr Anna Karkut, Instytut - Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia

Live training

Czas trwania 10:00-13:00