AKADEMIA MŁODEGO KARDIOLOGA – II EDYCJA

Data wydarzenia: 01 Oct 2021 o 00:00 - 01 Jan 1970

Miejsce:

Adres: ,

Strona wydarzenia: https://e-pzwl.pl/session/akademia-mlodego-kardiologa-ii-edycja/

Organizator: PZWL

Kontakt do organizatora:

PZWL zaprasza na II EEDYCJĘ AKADEMII MŁODEGO KARDIOLOGA ONLINE, pod kierownictwem naukowym dr hab. n. med. Pawła Balsama.

Konferencję polecamy szczególnej uwadze rezydentom kardiologii i doświadczonym kardiologom, internistom oraz lekarzom pozostałych specjalizacji zainteresowanych kardiologią.

Przypomnimy wiedzę i omówimy najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wiemy jak ważne jest dobre przygotowanie się do egzaminów specjalizacyjnych, dlatego podczas drugiej edycji akademii przygotowaliśmy dla Was 3 praktyczne stacjonarne warsztaty.

Więcej informacji o warsztatach na stronie PZWL

Zapisz się bezpłatnie na akademię i bądź z nami ONLINE 1 października.

Program:

SESJA I
Terapia nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego14:00 – 14:15

-->> Jak oceniać ryzyko sercowo-naczyniowe przed rozpoczęciem terapii nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii?
dr hab. n. med. Paweł Balsam

-->>  Aktualne postępowanie w terapii nadciśnienia tętniczego za pomocą molekuł o potwierdzonym wpływie na rokowanie
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

-->>  Aktualne standardy leczenia dyslipidemii za pomocą statyn, ezetymibu oraz inhibitorów PCSK-9
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

SESJA II
Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego
– nowoczesne leki hipoglikemizujące redukujące śmiertelność całkowitą. Omówienie wytycznych ESC/EASD oraz PTD

-->> Debata diabetologa z kardiologiem
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, dr hab. n. med. Paweł Balsam

SESJA III
Terapia niewydolności serca zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

-->>  Pacjent z niewydolnością serca – diagnoza i postępowanie z pacjentem z niewydolnością serca.

-->>  Omówienie konsensusu ACC/AHA dotyczącego postępowania z pacjentami z niewydolnością serca z 2021 w odniesieniu do wytycznych i stanowisk ESC
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

-->> Czy możemy odwrócić remodeling mięśnia lewej komory serca?
dr hab. n. med. Paweł Balsam

-->>  5 lat sakubitrylu/walsartanu – czy możemy sobie pozwolić na opóźnienie optymalizacji farmakoterapii niewydolności serca
dr n. med. Marta Kałużna- Oleksy

SESJA IV
Pacjent z migotaniem przedsionków – skuteczna i bezpieczna antykoagulacja, kontrola rytmu i częstości rytmu serca, wskazania do ablacji

-->>  Omówienie zmian w wytycznych ESC dotyczących postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków z 2020 roku
dr hab. n. med. Paweł Balsam

-->>  Migotanie przedsionków i pacjenci w podeszłym wieku leczeni przeciwkrzepliwie – prezentacja przypadku
dr. n. med. Michał Marchel,
Komentarz: dr hab. n. med. Paweł Balsam

-->>  Leczenie przeciwkrzepliwie w okresie około zabiegowym u pacjenta poddawanego ablacji – prezentacja
dr n. med. Piotr Lodziński

-->>  Kontrola ciśnienia tętniczego u chorych z migotaniem przedsionków
dr hab. n. med. Paweł Balsam

SESJA V
Pacjent z przewlekłym lub ostrym zespołem wieńcowym – zasady nowoczesnego leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego

-->>  Omówienie zmian w wytycznych dotyczących przewlekłych zespołów wieńcowych z 2019 roku oraz ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST z 2020 roku
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

-->>  Prezentacja przypadków
dr n.med. Łukasz Januszkiewicz
Komentarz: prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

SESJA VI 
Elektroterapia u pacjentów z niewydolnością serca – wskazania do ICD, CRT-D, stymulatora bez elektrodowego, podskórnego kardiowertera-defibrylatora

-->>  Omówienie wskazań do zastosowania elektroterapii
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

SESJA VII
Skojarzona farmakoterapia w hipertensjologii

-->>  Nowoczesne leczenie hipotensyjne oparte na Single Pill Combination (sartany, antagoniści kanałów wapniowych i leki moczopędne) na podstawie wytycznych PTNT
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, dr hab. n. med. Paweł Balsam

 

Zapisz się na bezplatną konferencję online

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31