AKADEMIA MŁODEGO KARDIOLOGA – II EDYCJA

WydarzenieAKADEMIA MŁODEGO KARDIOLOGA – II EDYCJA
Data rozpoczęcia2021-10-01
Data zakończenia
Godzina rozpoczęcia00:00
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)
Miasto
Ulica
OrganizatorPZWL
Kontak do organizatora
Link do strony z wydarzeniemhttps://e-pzwl.pl/session/akademia-mlodego-kardiologa-ii-edycja/
Szczegóły

PZWL zaprasza na II EEDYCJĘ AKADEMII MŁODEGO KARDIOLOGA ONLINE, pod kierownictwem naukowym dr hab. n. med. Pawła Balsama.

Konferencję polecamy szczególnej uwadze rezydentom kardiologii i doświadczonym kardiologom, internistom oraz lekarzom pozostałych specjalizacji zainteresowanych kardiologią.

Przypomnimy wiedzę i omówimy najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wiemy jak ważne jest dobre przygotowanie się do egzaminów specjalizacyjnych, dlatego podczas drugiej edycji akademii przygotowaliśmy dla Was 3 praktyczne stacjonarne warsztaty.

Więcej informacji o warsztatach na stronie PZWL

Zapisz się bezpłatnie na akademię i bądź z nami ONLINE 1 października.

Program:

SESJA I
Terapia nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego14:00 – 14:15

-->> Jak oceniać ryzyko sercowo-naczyniowe przed rozpoczęciem terapii nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii?
dr hab. n. med. Paweł Balsam

-->>  Aktualne postępowanie w terapii nadciśnienia tętniczego za pomocą molekuł o potwierdzonym wpływie na rokowanie
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

-->>  Aktualne standardy leczenia dyslipidemii za pomocą statyn, ezetymibu oraz inhibitorów PCSK-9
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

SESJA II
Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego
– nowoczesne leki hipoglikemizujące redukujące śmiertelność całkowitą. Omówienie wytycznych ESC/EASD oraz PTD

-->> Debata diabetologa z kardiologiem
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, dr hab. n. med. Paweł Balsam

SESJA III
Terapia niewydolności serca zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

-->>  Pacjent z niewydolnością serca – diagnoza i postępowanie z pacjentem z niewydolnością serca.

-->>  Omówienie konsensusu ACC/AHA dotyczącego postępowania z pacjentami z niewydolnością serca z 2021 w odniesieniu do wytycznych i stanowisk ESC
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

-->> Czy możemy odwrócić remodeling mięśnia lewej komory serca?
dr hab. n. med. Paweł Balsam

-->>  5 lat sakubitrylu/walsartanu – czy możemy sobie pozwolić na opóźnienie optymalizacji farmakoterapii niewydolności serca
dr n. med. Marta Kałużna- Oleksy

SESJA IV
Pacjent z migotaniem przedsionków – skuteczna i bezpieczna antykoagulacja, kontrola rytmu i częstości rytmu serca, wskazania do ablacji

-->>  Omówienie zmian w wytycznych ESC dotyczących postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków z 2020 roku
dr hab. n. med. Paweł Balsam

-->>  Migotanie przedsionków i pacjenci w podeszłym wieku leczeni przeciwkrzepliwie – prezentacja przypadku
dr. n. med. Michał Marchel,
Komentarz: dr hab. n. med. Paweł Balsam

-->>  Leczenie przeciwkrzepliwie w okresie około zabiegowym u pacjenta poddawanego ablacji – prezentacja
dr n. med. Piotr Lodziński

-->>  Kontrola ciśnienia tętniczego u chorych z migotaniem przedsionków
dr hab. n. med. Paweł Balsam

SESJA V
Pacjent z przewlekłym lub ostrym zespołem wieńcowym – zasady nowoczesnego leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego

-->>  Omówienie zmian w wytycznych dotyczących przewlekłych zespołów wieńcowych z 2019 roku oraz ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST z 2020 roku
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

-->>  Prezentacja przypadków
dr n.med. Łukasz Januszkiewicz
Komentarz: prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

SESJA VI 
Elektroterapia u pacjentów z niewydolnością serca – wskazania do ICD, CRT-D, stymulatora bez elektrodowego, podskórnego kardiowertera-defibrylatora

-->>  Omówienie wskazań do zastosowania elektroterapii
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

SESJA VII
Skojarzona farmakoterapia w hipertensjologii

-->>  Nowoczesne leczenie hipotensyjne oparte na Single Pill Combination (sartany, antagoniści kanałów wapniowych i leki moczopędne) na podstawie wytycznych PTNT
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, dr hab. n. med. Paweł Balsam

 

Zapisz się na bezplatną konferencję online