Kongres Zdrowia Kobiet

Data wydarzenia: 26 May 2022 o 09:18 - 28 May 2022

Miejsce: Warszawa

Adres: Warszawa,

Strona wydarzenia: https://kongreszdrowiakobiet.pl

Organizator: Fundacja Żyjmy Zdrowo

Kontakt do organizatora: biuro@kongreszdrowiakobiet.pl

Już 26 maja zapraszamy na pierwszy Kongres Zdrowia Kobiet. Trzydniowe wydarzenie (26–28 maja, Warszawa) odbędzie się pod hasłem Polka – Europa – Zmiana. Od 45 lat na całym świecie 28 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Działań na rzecz Zdrowia Kobiet, którego celem jest zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zapewnienie wszystkim kobietom prawa do ochrony własnego zdrowia, rozumianego jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. 

Zdrowie to większa całość, której stale trzeba się uczyć, dbać o nią i pielęgnować. Zdrowie kobiet to domena szczególna, nierozerwalnie związana z absorbującymi życiowymi rolami, często pełnionymi samotnie i bez odpowiedniego wsparcia. Warto przy okazji pamiętać, że kobiety to nie tylko córki, żony, matki, opiekunki, ale także osoby, którym należy zapewnić wsparcie w ochronie zdrowia i życiu codziennym, motywować nieustająco do zmiany. Bo choroba zmienia wszystko.

Kongres Zdrowia Kobiet rozpoczyna nowy rozdział w dyskusji o standardzie opieki zdrowotnej dla kobiet w Polsce, na którą składają się profilaktyka, poprawa zdrowia i samopoczucia, pomoc psychologiczna, asysta w życiu zawodowym, macierzyństwie oraz opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem, rodzicami, we wszystkich indywidualnych wyborach. To także działanie na rzecz poprawy jakości codziennego życia i przyznanie kobietom prawa do świadomego dbania o siebie.

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30