Szkolenie online: Jak angażować mass-media oraz wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy we wspólne działania w ramach projektów medycznych

Data wydarzenia: 13 Paż 2022 o 16:00 - 16 Paż 2022

Miejsce: Naczelna Izba Lekarska Ośrodek Kształcenia online

Adres: cała Polska ,

Strona wydarzenia: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/595-jak-angazowac-mass-media-oraz-wewnetrznych-i-zewnetrznych-interesariuszy-we-wspolne-dzialania-w-ramach-projektow-medycznych

Organizator: Naczelna Izba Lekarska, Ośrodek Kształcenia

Kontakt do organizatora: szkolenia@nil.org.pl

Prowadzący: Dr Maciej Rogala - Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Cel szkolenia: Analiza czynników sprzyjających nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy z przedstawicielami mediów oraz kluczowymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi na etapie projektowania oraz realizacji różnych kategorii projektów medycznych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym m. in. w obszarze rozwoju infrastruktury i zakresu usług zdrowotnych, klinicznym, dydaktyczno-szkoleniowym, naukowym a także pozyskiwania partnerów finansowych i merytorycznych.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione, poddane wspólnej analizie i ocenie zrealizowane już wybrane projekty medyczne ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu i zakresu współpracy z przedstawicielami mediów oraz wybranych grup interesariuszy, którzy brali aktywny w nich udział zarówno na etapie ich planowania, jak i realizacji.

Istotnym punktem spotkania będzie przedstawienie praktycznych rozwiązań i wskazówek oraz zajęcia warsztatowe z uczestnikami szkolenia, jak skutecznie i efektywnie kształtować relacje z mediami oraz najważniejszymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi tak aby mogły one skutkować wspólnym zaangażowaniem w projekty medyczne na wielu polach działalności.

PROGRAM

Znaczenie komunikacji społecznej wobec różnych interesariuszy w sektorze medycznym i wewnątrz organizacji

Wpływ różnych treści medialnych w przestrzeni społecznej na podejmowanie decyzji o uczestnictwie w danym projekcie. Rola i skutki informacji oraz dezinformacji

Teoria i praktyka interesariuszy – obecne trendy i wyzwania w sektorze ochrony zdrowia

Jak zarządzać projektem medycznym – fazy procesu w odniesieniu do możliwości angażowania mass-mediów i grupy interesariuszy pochodzące z wewnątrz i z zewnątrz organizacji

Jak dotrzeć do opinii publicznej i decydentów poprzez media z konkretnymi treściami na temat projektu oraz zaplanować i zarządzać komunikacyjnie tymi działaniami

Przegląd dobrych praktyk rynkowych w zakresie budowania relacji z mediami oraz kluczowymi interesariuszami dla poszczególnych projektów

Wybrane aspekty współpracy z mediami prasowymi, telewizyjnymi i radiowymi – organizacja konferencji i bierfingów prasowych. Rola komunikatów i wywiadów medialnych

Szkolenie trwa od godz. 16.00 - 20.00 

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31