Kardiolodzy spotkali się z ministrem zdrowia

Medexpress

Opublikowano 12 lutego 2018, 08:22

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 12 lutego 2018, 08:22

9 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie ministra zdrowia z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: prof. Piotrem Ponikowskim, prezesem PTK i prof. Adamem Witkowskim, prezesem-elektem PTK.
Spotkanie było poświęcone współpracy Ministerstwa Zdrowia ze środowiskiem kardiologicznym oraz bieżącym wyzwaniom w zakresie potrzeb zdrowotnych Polaków, w tym przede wszystkim: profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób serca, które wciąż pozostają najczęstszą przyczyną zgonów Polaków. Wiele uwagi poświęcono wyzwaniom systemowym, takim jak wdrożenie koordynowanej opieki w kardiologii, na które, jak zgodzili się prof. Łukasz Szumowski, prof. Piotr Ponikowski i prof. Adam Witkowski, decydenci i kardiolodzy mogą i powinni wspólnie opracowywać najlepsze możliwe rozwiązania.
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pogratulował ministrowi owocnego finału rozmów z rezydentami. Zdaniem przedstawicieli PTK ogłoszone w porozumieniu ustalenia "to spójne, dobre systemowe rozwiązanie, które pozwoli na systematyczne zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia a poprzez to sukcesywną poprawę stanu zdrowia polskiego społeczeństwa".
– Z naszej perspektywy otwarty dialog pomiędzy lekarzami rezydentami a Ministerstwem Zdrowia to podstawa tworzenia długofalowych, dobrych zarówno dla polskiego pacjenta, jak i polskiego systemu opieki zdrowotnej strategii działań. Jestem przekonany, że ogłoszone wczoraj porozumienie to ważny i potrzebny krok ku dobremu. Niezwykle cieszy fakt, że decyzje podejmowane są w drodze negocjacji. To sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i dobrze rokuje na przyszłą współpracę także w innych obszarach opieki zdrowotnej – mówi prof. Adam Witkowski.

Źródło: PTK

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

minister zdrowia / kardiologia / PTK / Łukasz Szumowski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30