Katalizator opieki zdrowotnej – czy studenci wprowadzą szpitale na giełdę?

Hanna Markiewicz, Weronika Jewczak

Opublikowano 05 maja 2016, 09:10

Hanna Markiewicz, Weronika Jewczak

Opublikowano 05 maja 2016, 09:10

Kondycja polskiego systemu ochrony zdrowia stanowi od lat przedmiot burzliwych dyskusji
i niebezpodstawnie jest oceniana przez pryzmat efektywności funkcjonowania najważniejszych placówek zdrowotnych – szpitali. Pomimo światowych sukcesów rozwiązań publiczno-prywatnych pacjenci w Polsce pozostają nieufni wobec procesów przekształceń podmiotów leczniczych, stawiając znak równości między restrukturyzacją SPZOZ-u a odpłatnością za leczenie. Czy polscy studenci staną się pomostem między światem medycyny i biznesu?

Nie od dziś wiadomo, że system ochrony zdrowia jest jednym z najbardziej wymagających sektorów o strategicznym znaczeniu dla państwa. Niepokojący jest jednak brak postrzegania branży medycznej jako odrębnej gałęzi gospodarki (generującej w tym przypadku aż 10% PKB państwa). Złożoność środowiska placówki medycznej, konieczność ciągłego monitorowania uwarunkowań prawnych oraz śledzenia zmian zachodzących w procesach leczniczych – te aspekty to tylko wycinek problemów podlegających ciągłej uwadze kadry zarządzającej placówką medyczną.

Zarządzanie podmiotem leczniczym jest prawdziwą sztuką, którą należy rozpatrywać w kategorii wyzwania wymagającego od zespołu zarządzającego wielu kompetencji, w szczególności umiejętności analitycznego myślenia. Umożliwia ono realną ocenę otoczenia placówki – zidentyfikowanie problemów i powiązanego z nimi ryzyka. Faktycznym rozwiązaniem jest jednak przyjęcie odpowiadającej środowisku danego podmiotu leczniczego właściwej strategii, która pozwoli na skuteczne radzenie sobie z dynamiką sektora, a w konsekwencji pomoże sprostać oczekiwaniom pacjentów i lekarzy. Opracowywana, wdrażana i kontrolowana podczas procesu zwanego zarządzaniem strategicznym, będzie stanowić użyteczną mapę prowadzącą do osiągnięcia założonych celów.

Zatem czy istnieje złota strategia – recepta na efektywnie działającą placówkę medyczną? Z tym kompleksowym zagadnieniem zmierzą się uczestnicy Healthcare Catalyst Challenge, konkursu o charakterze menadżerskiej gry symulacyjnej. Drużyny konkursowe wcielą się w rolę zespołów zarządzających podmiotem leczniczym. Wrażenie kierowania własną placówką medyczną umożliwi internetowa platforma edukacyjna - wirtualne odwzorowanie rzeczywistego podmiotu leczniczego. Zarządzana placówka będzie zmieniała się w zależności od podejmowanych przez drużyny konkursowe decyzji. Poprawne rozwiązanie zadań – przyjęcie właściwego procesu strategiczno-decyzyjnego – umożliwi postęp w jej rozwoju, a finalnie prowadzić będzie do przekształcenia podmiotu leczniczego w spółkę kapitałową. Finał konkursu przewidziany jest jako kontynuacja pierwszego etapu w formule „na żywo”, której celem jest zostanie najlepiej prosperującą spółką. Trzy finałowe drużyny będą miały okazję zmierzenia się ze sobą w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Healthcare Catalyst Challenge to pierwszy projekt edukacyjny, skierowany do studentów i absolwentów, całościowo poświęcony ekonomice zdrowia, który zwraca uwagę na rolę sektora w gospodarce i jego powiązanie z rynkiem kapitałowym. Partnerami wydarzenia są Medexpress.pl, Fundacja im. Lesława Pagi (fundator grantu umożliwiającego realizację projektu), Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca – Szpital w Ochojcu, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, Grupa Fundamenti Centrum Medyczne i wiele innych.

Rejestracja na wydarzenie jest otwarta do 12 maja.

Więcej informacji o Healthcare Catalyst Challenge znajdziesz na stronie internetowej – www.hcchallenge.pl oraz w mediach społecznościowych - https://www.facebook.com/hcchallengepl/, https://twitter.com/hcchallenge_pl.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szpitale / prywatyzacja szpitali
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31