Blogosfera Medexpressu

Katarzyna Czyżewska: Refundacja od stycznia 2019 roku


Katarzyna Czyżewska 2018-12-19 09:18
Nie milkną dyskusje w mediach na temat nowej listy leków refundowanych, która miałaby zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku. Projekt wykazu został opublikowany 12 grudnia, chwilę później został zaktualizowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Co więcej, można się spodziewać, że obwieszczenie z listą leków refundowanych, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia, będzie różnić się od ostatniego projektu – negocjacje cenowe nadal trwają i jeszcze ważą się losy poszczególnych preparatów. Skąd tyle zamieszania?

Wykaz leków refundowanych jest aktualizowany co dwa miesiące; jednak tym razem mamy do czynienia z dużą pulą decyzji refundacyjnych, których okres ważności wygasa 31 grudnia b.r. i które powinny być zastąpione nowymi decyzjami, obowiązującymi od stycznia przyszłego roku, jeżeli leki nimi objęte mają zachować status produktów refundowanych. Wynika to z faktu, że obecnie upływa okres obowiązywania decyzji refundacyjnych (już trzecich), wydanych dla największej grupy leków objętych refundacją – tych, które były finansowane w systemie obowiązującym przed wejściem w życie Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W trakcie obowiązywania decyzji refundacyjnych dla tej największej grupy leków zmiany na wykazie są ograniczone i dotyczą produktów, które były obejmowane refundacją już po wejściu Ustawy w życie, względnie tych, których decyzje refundacyjne były z jakichkolwiek powodów skrócone. Teraz jednak gra toczy się o największą stawkę, czyli o większość leków, które dotychczas były pacjentom wydawane w warunkach refundacji.

Ten efekt skali przekłada się również na zamieszanie wokół kolejnych wersji projektu wykazu. Obecnie toczą się dziesiątki postępowań refundacyjnych jednocześnie, a kolejne procesy są finalizowane niemal codziennie. Fakt opublikowania wykazu 12 grudnia świadczy o tym, że większość z tych postępowań udało się zakończyć w miarę wcześnie, jest jednak zapewne wiele produktów, które jeszcze czekają na ostateczne rozstrzygnięcie. To z kolei zależy od osiągnięcia porozumienia cenowego pomiędzy producentem / wnioskodawcą, a Komisją Ekonomiczną jako przedstawicielem publicznego płatnika. Można założyć, że przy tej rundzie dużych (tj. dotyczących wielu produktów) negocjacji cenowych znalezienie takiej ceny leku, która będzie akceptowalna i dla wnioskodawcy, i dla płatnika, jest szczególnie trudne. Komisja Ekonomiczna zgodnie z rolą, jaką jej wyznacza Ustawa o refundacji, prowadzi negocjacje z zamiarem uzyskania jak najdalej idących obniżek cen leków refundowanych. Z kolei wnioskodawcy, którzy już co najmniej trzykrotnie przechodzili przez negocjacje cenowe, za każdym razem zapewne zgadzając się na ceny niższe od tych wnioskowanych, dochodzą już do ściany, jeżeli chodzi o możliwości dalszej erozji cen. Koszty stałe produkcji czy dystrybucji leków nie zmieniają się bowiem aż tak radykalnie, aby co 2 lub 3 lata móc znacząco obniżać ceny zbytu (pomijając już fakt, że niekiedy te koszty wręcz rosną z czasem, zamiast spadać).

Co zatem czeka pacjentów od stycznia? Według ostatnich opublikowanych danych, ok. 200 leków miałoby zabraknąć w wykazie leków refundowanych obowiązującym od stycznia. Ta liczba może zarówno wzrosnąć (jeżeli kolejne postępowania, będące obecnie w toku, zakończą się decyzjami o odmowie refundacji leku) lub zmaleć (jeżeli przynajmniej część leków uzyska pozytywną decyzję po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego). Zgodnie z deklaracją Ministerstwa Zdrowia, większość produktów, które znikną z wykazu, będzie mieć nadal refundowane odpowiedniki. Zapewne jednak nie będzie to dotyczyć wszystkich produktów. W przypadku leków, których na wykazie zabraknie, pacjenci i ich lekarze prowadzący będą zapewne musieli zmierzyć się z dylematem: czy kontynuować terapię lekiem już przez pacjenta stosowanym, z założenia optymalnym? Czy szukać innej możliwości leczenia, być może mniej skutecznego lub gorzej przez pacjenta tolerowanego?

Oby takich przypadków i takich dylematów było jak najmniej. Z drugiej strony, ogromnie cieszy fakt zapowiedzianego przez Ministerstwo Zdrowia wprowadzenia do wykazu leków refundowanych nowych zupełnie terapii.

Katarzyna Czyżewska, adwokat
Czyżewscy kancelaria adwokacka s.c.

PDF

Zobacz także