Katarzyna Pikulska: dziś poinformujemy o przyczynach i skutkach naszej odmowy podpisania protokołu rozbieżności

Medexpress

Opublikowano 26 kwietnia 2018, 08:08

Medexpress

Opublikowano 26 kwietnia 2018, 08:08

W związku z odmową dialogu, co oznacza rażące złamanie przepisów o sporach zbiorowych oraz z naglącą potrzebą dialogu z personelem medycznym, aby zapewnić ciągłość opieki nad pacjentem.
Wreszcie, postawić należy jasno, że porozumienie nie może polegać na oczekiwaniu wycofania zadań pracowników z trwającym w szpitalu sporem zbiorowym spowodowanym dramatycznymi niedoborami kadrowymi oraz niewystarczającymi zarobkami personelu medycznego i brakiem chęci porozumienia się Dyrekcji szpitala ze związkowcami 26.04.2018 o godzinie 11:30 w holu głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.K.S.Wyszyńskiego w Lublinie, al.Kraśnickiej 100 odbędzie się konferencja prasowa wspólnej reprezentacji związkowej w składzie: OZZL, OZZPiP oraz OZZPBO, podczas której oficjancie poinformujemy o przyczynach i skutkach naszej odmowy podpisania protokołu rozbieżności.

Sytuacja WSS jest obecnie na tyle trudna, że nierozwiązanie narastających problemów grozi brakiem ciągłości opieki medycznej nad pacjentami z województwa lubelskiego z powodu niewystarczającej liczby personelu medycznego.

Z powodu tak trudnej sytuacji o 12:00 również w szpitalu odbędzie się spotkanie marszałka Bratkowskiego z przedstawicielami organizacji związkowych, na które po konferencji również zapraszamy media.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

protest
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30