Prawo

Live

Parlamentarny Zespół ds. funkcjonowania izb lekarskich w Polsce

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy przed izbami lekarskimi. Analiza środowiska prawnego. Wysłuchanie dr. Z. Martyki.

27 stycznia 2023, 10:09

W czasie pandemii wzrosła liczba zgłoszeń do Rzecznika Praw Pacjenta

Aż o 57 proc. wzrosła w 2020 roku w porównaniu z rokiem poprzednim liczba zgłoszeń, jakie wpłynęły do Rzecznika Praw Pacjenta. Głównie...

17 stycznia 2023, 12:45

Chory szpital tymczasowy we Wrocławiu. NIK wymienia szereg nieprawidłowości

Niemal 27 mln zł zawyżonych kosztów związanych z budową i funkcjonowaniem szpitala tymczasowego we Wrocławiu było skutkiem nieprawidłowości,...

16 stycznia 2023, 15:04

Nielegalne leki z Chin przechwycone na warszawskim lotnisku

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała na warszawskim lotnisku przesyłkę z Chin. W kartonach znaleziono prawie 180 tys....

13 stycznia 2023, 08:51

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej nie spełnia oczekiwań – uważa Naczelna Rada Lekarska

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta nie realizuje zamierzeń w zakresie poprawy jakości w ochronie zdrowia, nie...

12 stycznia 2023, 12:44

Sejmowa Komisja Zdrowia poparła wystawianie w aptekach recept na szczepionki przeciw grypie

Sejmowa Komisja Zdrowia dała zielone światło dla rozszerzenia zakresu stosowania recepty farmaceutycznej o szczepienia przeciwko grypie. Dzięki...

11 stycznia 2023, 10:50

ostatnie z kategorii "Prawo"

261 artykułów

Będą duże zmiany na SOR-ach. Triaż i bilety dla pacjentów

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału...

NFZ: Więcej pieniędzy dla SOR-ów i IP. O ile wzrośnie stawka bazowa?

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do uzgodnień projekt zarządzenia – leczenie...

Kolejne dokumenty bez obowiązku pieczęci

Do konsultacji przekazano 2 projekty w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do...

11 nowych projektów zarządzeń prezesa NFZ do konsultacji

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do zaopiniowania 11 projektów zarządzeń.

Czy uda się wyeliminować nadpodaż usług medycznych? Jest projekt dot. inwestycji w ochronie zdrowia

Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...

Jest projekt rozporządzenia w sprawie opłat za krew i jej składniki w 2020 r.

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości...

Legislacja: Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego z pieczątką czy bez?

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia dot. szczegółowego sposobu przedstawiania...

Powołano Komitet Sterujący Projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania...