Popularne wideo

ostatnie z kategorii "Wideo"

3576 artykułów

Płaskostopie - problem coraz częstszy

Z dr. Mateuszem Kuczabskim o tym, skąd się bierze płaskostopie i jak temu zapobiegać, rozmawia...

Stereotypy ulegają zmianie

O co pytają pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnienie pracownika z zaburzeniami...

Warto być partnerem

Z jakimi problemami zmagają się na co dzień amazonki? Kto ma większą szansę na skuteczne...

Skoncentrujmy się na mocnych stronach

O powrotach do ról społecznych, roli trenera pracy oraz o mocnych i słabych stronach osoby...

Praca jest jedynym motorem napędowym

O trudnym powrocie do pracy osób z chorobą psychiczną, o tym, kim dla nich jest trener pracy z...

Polacy mają żyć w zdrowiu

Na koszty pośrednie rzadko zwracają uwagę rządzący, jednak jest to ważna kwestia dla naszej...