Każda apteka ogólnodostępna mogłaby wykonywać testy diagnostyczne w kierunku COVID-19

Medexpress

Opublikowano 04 lutego 2022, 10:14

Medexpress

Opublikowano 04 lutego 2022, 10:14

W nawiązaniu do sygnałów i pytań kierowanych przez farmaceutów minister zdrowia informuje, że zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym i prawnym testowanie może odbywać się w dwóch pomieszczeniach w lokalu apteki, tj. w pokoju opieki farmaceutycznej – znajdującym się w izbie ekspedycyjnej tudzież w osobnym pomieszczeniu lub w pokoju administracyjno-szkoleniowym (potencjalnie mogą odbywać się w obu albo tylko w jednym z nich).

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że obecnie każda apteka ogólnodostępna posiada pomieszczenie będące pomieszczeniem administracyjno-szkoleniowym, a tym samym – z punktu widzenia wymagań lokalowych, każda zainteresowana apteka mogłaby wykonywać testy w tym pomieszczeniu, bez konieczności działań dostosowawczych z punktu widzenia wymagań samego lokalu apteki, a jedynie po wprowadzeniu stosownego rozdziału czasowego funkcji pełnionych przez pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe oraz po wprowadzeniu pisemnej procedury określającej sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, który gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki.

Minister informuje, że testy te mogą być przeprowadzane w warunkach przewidzianych do sprawowania opieki farmaceutycznej w aptece określonych w ustawie – Prawo farmaceutyczne, tj. przy zagwarantowaniu:

bezpieczeństwa:

 • osobom wykonującym testy,
 • osobom, którym są wykonywane testy,
 • osobom korzystającym z innych usług apteki (nabywanie leków, szczepienia),
 • personelowi apteki;
 • wymogów umożliwiających niezakłócone i bezpieczne wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki;
 • odpowiedniego wyposażenia pokoju opieki farmaceutycznej lub pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego apteki, tj. zapewnieniu:
 • stolika zabiegowego urządzonego i wyposażonego stosownie do zakresu przeprowadzanych testów lub opieki farmaceutycznej,
 • zestawu do wykonywania testów,
 • zestawu do wykonania opatrunków,
 • pakietów odkażających,
 • środków ochrony indywidualnej (fartuchy, maseczki, rękawiczki)3,
 • umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą, a w przypadku braku możliwości jej instalacji - umywalki mobilnej,
 • dozownika z mydłem w płynie,
 • dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym,
 • pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnika na zużyte ręczniki,
 • termometru bezdotykowego do pomiaru temperatury ciała pacjenta przed przeprowadzeniem testowania,
 • sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu i drukarką,
 • miejsca pozwalającego na pozostawienie odzieży wierzchniej pacjenta poddającego się testowaniu,
 • pojemników na zakaźne materiały medyczne.

Niezależnie od powyższego minister informuje, że wymóg wyposażenia apteki ogólnodostępnej w umywalki z dostępem do wody ciepłej i zimnej w przypadku, gdyby apteka ta miała przeprowadzać testy diagnostyczne w kierunku COVID-19, będzie spełniony również w przypadku umywalki mobilnej/przenośnej (nie musi być to umywalka stała), która może być usytuowana również w ww. pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym.

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

apteki / koronawirus / Covid / testowanie w aptekach
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28