PRNL:

Każdy lekarz powinien być uprawniony do zlecenia testu

Medexpress

Opublikowano 12 listopada 2020, 08:58

nil
Medexpress

Opublikowano 12 listopada 2020, 08:58

W dniu 10 listopada 2020 r. prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło: stanowisko nr 128/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Poniżej publikujemy jego treść.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, o którym powiadomił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, pismem z dnia 6 listopada 2020 r., znak: DLZR.412.5.2020.DM, zgłasza następujące uwagi do projektu.

Prezydium NRL pozytywnie ocenia zaproponowane w przedłożonym projekcie zmiany polegające na rozszerzeniu kręgu osób uprawnionych do kierowania na testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 wskazując jedocześnie, że projektowane zmiany są spóźnione. Samorząd lekarski od wielu miesięcy apeluje o jak najszersze otwarcie możliwości zlecania testów na obecność wirusa. Działania Ministerstwa Zdrowia w tym obszarze są nadal niewystarczające. W ocenie Prezydium NRL uprawnienie do zlecenia testu powinien mieć każdy lekarz i lekarz dentysta wykonujący zawód.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

naczelna izba lekarska / COVID-19
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31