KE daje zielone światło nowej możliwość terapii dla pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi

ThinkstockPhotos-57577629
Fot. Thinkstock/Getty Images
Komisja Europejska zatwierdziła lek trastuzumab emtanzyna do leczenia uzupełniającego chorych z HER2-dodatnim rakiem piersi po leczeniu neoadiuwatowym.
Medexpress 2020-01-15 12:45
Trastuzumab emtanzyna we wczesnym raku piersi stanowi nową możliwość terapii dla tej grupy pacjentek, które nie uzyskały odpowiedzi na leczenie neoadiuwantowe
Komisja Europejska zatwierdziła lek trastuzumab emtanzyna (który jest koniugatem przeciwciała z lekiem cytotoksycznym) do stosowania w monoterapii dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium, u których występuje inwazyjna choroba resztkowa w piersi i (lub) przerzuty w węzłach chłonnych, po przedoperacyjnej terapii zawierającej taksoid i lek anty-HER2.
– Optymalne leczenie ma kluczowe znaczenie dla każdej pacjentki z rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania, gdy możliwe jest wyleczenie tej choroby – powiedział dr Levi Garraway, dyrektor ds. medycznych firmy Roche i kierownik ds. globalnego rozwoju produktu. – Rejestracja leku trastuzumab emtanzyna umożliwi znacznie większej liczbie kobiet z HER2 dodatnim wczesnym rakiem piersi otrzymanie leczenia transformującego, które może zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby.
Leczenie neoadiuwantowe ma na celu nie tylko zmniejszenie rozmiarów guza, aby ułatwić jego operacyjne usunięcie i przeprowadzenie zabiegu oszczędzającego, ale również całkowitą eradykację komórek nowotworowych. Natomiast celem leczenia uzupełniającego jest wyeliminowanie wszystkich pozostałych komórek nowotworowych z organizmu, aby zredukować ryzyko nawrotu raka. U osób z resztkową chorobą po leczeniu neoadiuwantowym rokowanie jest gorsze niż u osób bez wykrywalnej choroby.
Z leczenia lekiem trastuzumab emtanzyna, od czasu zatwierdzenia tego leku przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków w maju 2019 roku, skorzystało już tysiące kobiet. Obecnie terapia ta jest już zatwierdzona w tym wskazaniu w 27 krajach świata, a jej wartość znajduje odzwierciedlenie w wytycznych miedzynarodowych dotyczących leczenia wczesnego HER2-dodatniego raka piersi, m.in, w wytycznych Międzynarodowej Konferencji na temat Raka Piersi St Gallen, AGO, ESMO i NCCN.
Źródło: mat. prasowe
PDF

Zobacz także