Kiedy można mówić o sukcesie w leczeniu SM?

Jak ważne jest zindywidualizowane podejście w leczeniu SM, mówi prof. Andrew Chan z Ruhr-Universitat Bochum .
Elżbieta Borek 2017-11-30 09:23

Na ile ważne jest indywidualne podejście do pacjenta w leczeniu SM? Dziś jest ono możliwe z powodu wielości terapii.

Indywidualne podejście do pacjenta jest generalnie niezwykle ważne w medycynie, a w leczeniu SM w szczególności. Stwardnienie rozsiane to choroba o tysiącach twarzy i gdy słuchamy naszych pacjentów, gdy na nich patrzymy, to widzimy, że są oni bardzo różni: o różnym poziomie mobilności, o różnym życiu, hobby itd. Jeden lek nie odpowie na potrzeby wszystkich pacjentów, dlatego musimy terapię zindywidualizować.

Fumaran dimetylu jest jednym z nowych leków i daje nowe możliwości. U kogo powinien być on stosowany i kiedy przynosi najlepsze efekty? Kiedy występują największe przeciwwskazania do jego używania?

Jeśli chodzi o pozwolenia rynkowe, sytuacja jest jasna. Lek jest najlepszy do leczenia pacjentów z nawrotami. Rzadziej stosowalibyśmy go u pacjentów z przewlekłą postacią choroby oraz z chorobą postępującą. Jeżeli spojrzymy na szerokie spektrum pacjentów, to ten lek przynosi korzyści, kiedy podajemy go zarówno zaraz po diagnozie, jak i w późniejszym etapie.

Czy lek podany zaraz po diagnozie przedłuża okres od podania do pierwszego rzutu?

Ważne jest, żeby ten lek podawać pacjentom, którzy są w pełni zdiagnozowani jako pacjenci z nawracającym SM. Wówczas podanie leku wydłuży czas do następnego rzutu choroby.

Kiedy można mówić o sukcesie w leczeniu SM?

Kiedy moi pacjenci - w szczególności ci, których leczę dłużej – przychodzą do mnie i mówią mi, że nie mają żadnych nowych objawów, w ogóle nie mają żadnych objawów choroby i żadnych efektów ubocznych, odpowiadam im, że jestem zadowolony, ponieważ ich leczenie uważam za skuteczne.

PDF

Zobacz także