Kiedy odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości?

Źródło: AOTMiT
Medexpress 2021-01-12 13:29

Już 18 stycznia odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, podczas którego zostanie przygotowana opinia w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym ''Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)”.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków

Halaven (erybulina) we wskazaniu: mięsak wątroby (ICD-10: C49),

Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: mięsak wątroby (ICD-10: C49),

Xalkori (kryzotynib) we wskazaniu: miofibroblastyczny guz zapalny ALK+ z rearanżacją genu ALK (ICD-10: C49.9),

Erbitux (cetuximab) we wskazaniu: rak esicy (ICD-10: C18.8) – leczenie skojarzone z enkorafenbem,

Braftovi (enkorafenib) we wskazaniu: rak esicy (ICD-10: C18.8) – leczenie skojarzone z cetuximabem,

Erbitux (cetuximab) we wskazaniu: rak wstępnicy CS IV (ICD-10: C18.2) – leczenie skojarzone z enkorafenbem.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny dotychczasowego modelu finansowania koncentratów czynników krzepnięcia do krwawień i zabiegów dla subpopulacji pediatrycznej, nabytej hemofilii A i trombastenii Glanzmanna.

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także