Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia

Kiedy poznamy dokument o polityce lekowej RP?

Medexpress

Opublikowano 27 lipca 2016, 10:56

Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 27 lipca 2016, 10:56

25 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, pod przewodnictwem wiceministra zdrowia Piotra Warczyńskiego.

Podczas posiedzenia wiceminister Krzysztof Łanda przedstawił informację o stanie prac nad dokumentem „Polityka lekowa Rzeczypospolitej Polskiej". Landa zapowiedział, że ten dokument będzie gotowy do końca 2016r. Wskazał także, że Departament Polityki Lekowej MZ pracuje nad tzw. ,,dużą nowelizacją" ustawy refundacyjnej oraz Prawa farmaceutycznego, regulujących zarówno kwestie cen leków jak i tryb refundacyjny. OPZZ uważa, że potrzebna jest dyskusja w sprawie nowotworzonego wykazu leków dla seniorów (tzw. leki 75 plus) oraz kondycji i rozwoju polskiego sektora farmaceutycznego.

Ministerstwo Zdrowia pracuje również nad projektem założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Wskazano, że resort dokonał analizy obecnego funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, skupiając się na wypracowaniu rekomendacji zmian i efektywności działania tego segmentu opieki zdrowotnej. Priorytetem pozostanie profilaktyka i edukacja zdrowotna, opracowywany będzie także alternatywny model medycyny rodzinnej oraz bardziej efektywny dostęp do lekarza rodzinnego i POZ bez względu na tytuł ubezpieczenia. Założenia do zmian będą gotowe w ciągu 2 – 3 tygodni.
Jednym z tematów Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia była płaca minimalna dla pracowników ochrony zdrowia. Resort poinformował,że analizuje uwagi strony społecznej. Obecnie modyfikacji uległ zakres podmiotowy ustawy obejmujący pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zdaniem resortu tylko ta grupa spełnia wymogi zachowania konstytucyjności ustawy jako tzw. grupa relewantna czyli właściwa dla określenia płacowego tzw. lex specialis. Punktem rozważań jest także kwestionowana przez związki zawodowe ,,zamrożona" kwota podstawy naliczania najniższego zasadniczego wynagrodzenia (3900 zł przez kolejne 5 lat); będzie także dokonana korekta wskaźników kosztów pracy. Wiceminister nie podał jednak szczegółów, wskazał, że będą one przedmiotem uzgodnień kolegium kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. OPZZ po raz kolejny przypomniało swoją opinię podkreślając, że najbardziej istotne jest dla kogo będą przewidziane wynagrodzenia.
Wiodącym tematem posiedzenia była wniesiona przez stronę społeczną sytuacja finansowa instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. Wskazano, że na 16 instytutów aż w 14 z nich odnotowano stratę netto, a aż 3 – generują znaczące zobowiązania wymagalne (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytut Centrum Zdrowia Dziecka oraz Centrum Onkologii).

Kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu odbędzie się 8 sierpnia br.

Źródło: OPZZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / mz / polityka lekowa
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31