Tydzień Pacjencki: Kiedy zostaną wprowadzone zmiany do programów lekowych w SM?

Fot. MedExpress TV
W kolejnym dniu Tygodnia Pacjenckiego wydawcą specjalnym Medexpressu jest Malina Wieczorek, prezes Fundacji SM-Walcz o Siebie.
Medexpress 2020-07-03 12:30

W rozmowie Medexpressu z prof. Haliną Bartosik-Psujek, podkarpacką konsultant wojewódzką w dziedzinie neurologii i przewodniczącą Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego rozmawialiśmy m.in. o:

  • włączaniu nowych pacjentów do programów lekowych w czasie pandemii
  • pozytywnych rozwiązaniach wprowadzonych w czasie epidemii
  • wieloośrodkowym badaniu populacji pacjentów chorujących na SM, pt. „Cechy kliniczne i epidemiologiczne pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych za pomocą leków modyfikujących przebieg choroby w Polsce”
  • konieczności szybkiej diagnostyki i roli czasu w procesie terapeutycznym SM

PDF

Zobacz także