Kolejna inwestycja Grupy Adamed

Medexpress

Opublikowano 20 kwietnia 2018, 09:11

Adamed
Medexpress

Opublikowano 20 kwietnia 2018, 09:11

W oficjalnym otwarciu stacji pilotażowej produkcji R&D (Pilot Plant) Grupy Adamed w Pabianicach udział wziął Wiceminister Zdrowia Marcin Czech, który powiedział:

- To wielki zaszczyt móc uczestniczyć w uroczystości otwarcia Pilot Plant w Pabianicach. Traktuję to wydarzenie jako kolejny krok na drodze rozwoju firmy Adamed, który śledzę od początku jej istnienia. Z wielkim podziwem obserwuję pomysłowość, innowacyjność i determinację tej rodzinnej, polskiej firmy, a także jej współpracowników na drodze do wielkiej globalnej firmy, która jest aktywna na 65 rynkach. Wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości, widzimy potencjał przemysłu farmaceutycznego jako ważnego elementu gospodarki, który ma szansę zwiększyć swoją innowacyjność, działać bardziej proeksportowo, zapewniać więcej miejsc pracy oraz efektywnie współpracować z uczelniami. Dostrzegamy rolę polskich producentów i staramy się ją wzmacniać.

Marcin Czech – wiceminister zdrowia, dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP, Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Pabianic i Krzysztof Habura – Starosta Pabianicki zwiedzają nowo otwartą stację Pilot Plant.

- Ta inwestycja to kolejny dowód naszego zaangażowania w rozwój innowacyjności polskiej gospodarki. Od ponad 30 lat rozwijamy się współpracując z czołowymi krajowymi uczelniami oraz ośrodkami badawczymi i cieszymy się, że nasze prace oparte są o pozostające w kraju prawa własności intelektualnej. Zatrudniamy bezpośrednio ponad 2000 osób i od wielu lat jesteśmy Partnerem Polskiej Gospodarki – powiedziała dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Dyrektor Generalny Grupy Adamed.

W Pilot Plant odbywać się będzie produkcja pilotażowa opracowanych kandydatów na leki. Jest to konieczny etap procesu R&D, warunkujący możliwość sprawnego zakończenia aktywności rozwojowych, a w dalszej perspektywie – uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i wprowadzenie do produkcji.

- Gratuluję zarządowi firmy postępu, który się dokonał na przestrzeni ostatnich lat. Nie ma wątpliwości, że Grupa Adamed to wizytówka nowoczesności, gdzie widać prawdziwą innowację. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu ma prowadzenie badań naukowych, wypracowywanie rekomendacji dotyczących kierunków zmian czy inspirowanie działań naukowo-edukacyjnych. Budujecie Państwo sukces Polski każdego dnia – napisała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii w liście do Prezesa Zarządu Grupy Adamed.

Usprawnienie procesu – od badań do wprowadzanie na rynek

Dzięki powstaniu obszaru Pilot Plant działania badawczo-rozwojowe Grupy Adamed są niezależne do harmonogramów produkcji już istniejących leków. W nowym obszarze pilotażowej produkcji R&D wytwarzane będą serie optymalizacyjne, pilotażowe, także te przeznaczone do badań biorównoważności oraz badań klinicznych. Osobny, wyspecjalizowany obszar produkcji zapewni jeszcze bardziej skuteczne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, a także umożliwi wytworzenie większej ilości farmaceutyków. Obecnie trwają zaawansowane prace nad produktami leczniczymi stosowanymi m.in. w terapii schorzeń onkologicznych i ośrodkowego układu nerwowego.

Centrum Pilot Plant zostało dofinansowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej przydzielonych przez Ministerstwo Rozwoju. Wsparcie to, w połączeniu z inwestycją Grupy Adamed, pozwoliło na zastosowanie najbardziej innowacyjnych technologii, takich jak tabletkowanie dwuwarstwowe, ekstruzja na gorąco (HME) czy usprawniona granulacja fluidalna. Sprzęt ten umożliwia efektywne wytwarzanie produktów z wartością dodaną, dzięki czemu pacjenci otrzymają szeroki dostęp do wysokiej jakości produktów leczniczych o pożądanej skuteczności i profilu bezpieczeństwa.

Innowacyjność w polskim przemyśle farmaceutycznym

Polski przemysł farmaceutyczny jest innowacyjny i inwestuje miliardy złotych w działalność badawczo-rozwojową. Śmiało można powiedzieć wręcz, że branża farmaceutyczna jest motorem polskiej innowacyjnej gospodarki. Znaczenie branży zostało dostrzeżone w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ochronę zdrowia uznano za jedną z kluczowych dziedzin innowacyjnej gospodarki, podkreślając znaczenie rozwoju prac badawczo-rozwojowych w przemyśle farmaceutycznym, który ponadto jest kluczowy z punktu widzenia zapewniania bezpieczeństwa lekowego polskim pacjentom.

Grupa Adamed odpowiada na wyzwania współczesnej medycyny, nieustannie prowadząc badania, pozwalające reagować na nowe lub wciąż nierozwiązane problemy chorych. Dostarcza blisko 580 produktów z 15 grup terapeutycznych, w tym szereg odpowiadających na choroby cywilizacyjne w obszarze m.in. onkologii, diabetologii, kardiologii czy neurologii. Grupa Adamed posiada 109 patentów w działalności innowacyjnej, 57 patentów w działalności generycznej oraz 73 wynalazki. Innowacje w Grupie Adamed tworzone są poprzez zaangażowanie do współpracy wielu polskich ekspertów oraz szeregu wiodących polskich uczelni, instytucji naukowo badawczych oraz firm biotechnologicznych.

Jednym z największych innowacyjnych przedsięwzięć Grupy Adamed był program badawczo-rozwojowy ONCO-3CLA, realizowany w latach 2008-2015 i dofinansowany ze środków EFRR. Jego celem było opracowanie biotechnologicznego, celowanego leku przeciwnowotworowego. Z wielu testowanych cząsteczek, zaprojektowanych przez naukowców Grupy Adamed w ramach ONCO-3CLA, wytypowano jedną do rozwoju klinicznego w ramach projektu ONCOTRAIL. Jest on już realizowany w konsorcjum z Centrum Onkologii w Warszawie jako liderem. Wspomniane konsorcjum, powołane we wrześniu 2015 roku, w skład którego oprócz Grupy Adamed i COI, wchodzi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Instytut Matki i Dziecka oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, pracuje nad stworzeniem pierwszego w Polsce onkologicznego ośrodka badań klinicznych wczesnych faz. Projekt finansowy jest przez NCBiR w programie STRATEGMED.

Grupa Adamed jest pierwszą polską firmą farmaceutyczną, która już w 2001 roku rozpoczęła poszukiwanie innowacyjnych leków. W 2016 roku otworzyła nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe w obecności ówczesnego Wicepremiera i Ministra Gospodarki Mateusza Morawieckiego, który stwierdził:

- Wasza firma jest taką perłą w koronie gospodarki polskiej (...). Rolą państwa jest po pierwsze nie szkodzić, po drugie tam, gdzie można to pomagać i tworzyć warunki do rozwoju takie, które będą jak najsprawniej pozwalały wdrażać wasze projekty, wasze nowe rozwiązania technologiczno-medyczne. Na pewno wpisuje się to 1:1 w plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

W centrum badawczo-rozwojowym opracowywane są leki równoważne z wartością dodaną i innowacyjne, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć syntezy organicznej oraz technologii i formulacji stałych postaci leków. W laboratoriach prowadzone są też zaawanasowane badania w kierunku nowych molekuł – potencjalnych leków o zastosowaniach w onkologii i neuropsychiatrii.

Grupa Adamed posiada dwa zakłady produkcyjne w Polsce i zapewnia miejsca pracy dla ponad 2000 osób. Wytwarzane w kraju produkty eksportowane są do 65 państw na świecie. W 2017 roku nabyła pakiet kontrolny jednej z najszybciej rozwijających się w Wietnamie firmy farmaceutycznej Dat Vi Phu. Była to największa bezpośrednia polska inwestycja w Wietnamie

źródło: Grupa Adamed

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

inwestycja / biznes medyczny / Marcin Czech / adamed
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31