Kolejne ataki na pielęgniarki. Co zrobi Ministerstwo Zdrowia?

Fot. MedExpress TV
OZZPiP składa kolejny wniosek do ministra zdrowia w tej sprawie.
Medexpress 2019-11-28 07:46

W związku z niedopuszczalnymi, lecz niestety mnożącymi się w ostatnim czasie przypadkami agresji [atak na pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim w Częstochowie, atak na położne i pacjentki w szpitalu w Sieradzu] wobec personelu medycznego, OZZPiP złożył do ministra zdrowia pismo z wnioskiem o wyznaczenie w trybie pilnym spotkania z udziałem:

• Ministerstwa Zdrowia
• Organizacji pracodawców reprezentujących podmioty lecznicze
• Organizacji pracowników ochrony zdrowia (w tym przedstawicieli OZZPiP)
• Policji (warunek konieczny!)

W Ocenie Związku trzeba przeprowadzić analizę dotychczasowych przypadków zagrożenia życia i zdrowia personelu medycznego oraz wypracować sposoby przeciwdziałania takim sytuacjom, a także zastanowić się, w jaki sposób zwiększyć nadzór nad bezpieczeństwem podmiotów leczniczych (co przełoży się w oczywisty sposób na bezpieczeństwo personelu oraz pacjentów). Pielęgniarki chcą ustalić, jakich zmian prawnych należałoby dokonać, aby zniwelować ataki na pracowników ochrony zdrowia oraz chorych.

Źródło: OZZPiP

PDF

Zobacz także