Komisja do Spraw Petycji - na żywo

Medexpress

Opublikowano 25 stycznia 2022, 09:41

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 25 stycznia 2022, 09:41

M.in. Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 104 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie aktualizacji przepisów niektórych ustaw.
Rozpatrzenie petycji w sprawie uchylenia art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641) (BKSP-144-IX-442/21)
– przedstawia poseł Marek Hok.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) w zakresie aktualizacji odesłań w art. 66 ust. 1 pkt 25, art. 85 ust. 1 oraz art. 87 ust. 10f (BKSP-144-IX-459/21)
– przedstawia poseł Rajmund Miller.

Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 10c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685) (BKSP-144-IX-439/21)
– przedstawia poseł Marcin Duszek.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

komisja do spraw petycji

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31