Komisja do Spraw Unii Europejskiej - szczepienia - transmisja online

41. Posiedzenie Sejmu VII Kadencji
FOT. SLAWOMIR KAMINSKI / AGENCJA GAZETA
Medexpress 2018-07-17 13:57

Rozpatrzenie (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie ściślejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania chorobom zwalczanym drogą szczepień (COM(2018) 244 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP
- referują: Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz, poseł sprawozdawca Ewa Kopacz.

PDF

Zobacz także