Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM), Komisja Zdrowia (ZDR) - transmisja online

Medexpress

Opublikowano 05 lipca 2018, 11:03

FOT. SLAWOMIR KAMINSKI / AGENCJA GAZETA
Medexpress

Opublikowano 05 lipca 2018, 11:03

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)

Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (druk nr 2548)

- uzasadnia Minister Zdrowia.

Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji strategicznego programu badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

- referują: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

komisja zdrowia / NIK / Centrum Kształcenia Podyplomowego
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31