Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM), Komisja Zdrowia (ZDR) - transmisja online

FOT. SLAWOMIR KAMINSKI / AGENCJA GAZETA
Medexpress 2018-07-05 11:03

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)

Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (druk nr 2548)

- uzasadnia Minister Zdrowia.

Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji strategicznego programu badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

- referują: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PDF

Zobacz także