Transmisja online Komisja Zdrowia

Fot. Wikimedia Commons
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386).
Medexpress 2018-05-09 12:00

PDF

Zobacz także