Transmisja Komisja Zdrowia

FOT. SLAWOMIR KAMINSKI / AGENCJA GAZETA
Rozpatrzenie dokumentu „Informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w roku 2016 i 2017”- przedstawia Minister Zdrowia.
Medexpress 2019-06-11 13:35

PDF

Zobacz także