Komisja Zdrowia - oglądaj online

FOT. SLAWOMIR KAMINSKI / AGENCJA GAZETA
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Anna Czech.
Medexpress 2019-04-24 17:30

PDF

Zobacz także