Komisja Zdrowia pozytywnie o ustawie budżetowej na 2020 rok

Medexpress

Opublikowano 10 stycznia 2020, 07:43

Slawomir Gadomski
Medexpress

Opublikowano 10 stycznia 2020, 07:43

Części ustawy budżetowej na rok 2020 poświęconej wydatkom na ochronę zdrowia przedstawił posłom wiceminister Sławomir Gadomski. Ogólne wydatki zaplanowane w budżecie na bieżący rok wynoszą prawie 8,5 mld zł: wydatki bieżące to niecałe 7 mld zł, a wydatki majątkowe 1,2 mld zł. - Uwzględniając do tego kwoty w Funduszu Pracy i Funduszy Rozwiązywania Problemów Hazardowych, środki na ochronę zdrowia stanowią 10,7 mld zł, a uwzględniając dodatkowo środki unijne, kwota ta wynosi 11,3 mld zł. To oczywiście kwota zawarta w budżecie państwa – wyliczał Sławomir Gadomski.

Łączne nakłady na zdrowie zostały zaplanowane na poziomie 107,6 mld zł, co stanowi 5,09 proc. PKB (z 2018 roku). – Jest to o ponad 10 mld zł więcej, niż w roku 2019 – zapewniał Gadomski, odnosząc się jednak do środków zaplanowanych na 2019, a nie do wykonania, które przekroczyło 100 mld zł.

Nakłady na zdrowie zaplanowane w budżecie państwa i w planie NFZ o 1,2 mld zł przekraczają minimum, wynikające z ustawy 6 proc. PKB na zdrowie (według ustawy, licząc zgodnie z przyjętą metodologią, wydatki publiczne powinny wynieść minimum 5,03 proc. PKB, czyli nieco ponad 106 mld zł).

Gadomski podkreślał, że podobnie jak co roku, ostateczne wydatki i tak okażą się wyższe – zarówno ze względu na prawdopodobny wyższy spływ składki, jak i możliwe dodatkowe środki z budżetu.

Istotna część środków będąca w dyspozycji resortu przeznaczana jest na kształcenie. Łączna kwota wydatków zaplanowana na ten cel w 2020 roku to 1,8 mld zł (wzrost o 136 mln zł do roku 2019). To efekt zwiększania limitów przyjęć na uczelnie medyczne w 2019 roku oraz podwyżek wynagrodzeń na uczelniach. W roku 2015/16 liczba limitów przyjęć wynosiła 6784, a w roku 2019/20 - 9,5 tys. Jeszcze kilka lat temu lekarze i lekarze dentyści kształcili się na dwunastu uczelniach, w tej chwili jest ich ponad dwadzieścia.

Posłowie dopytywali wiceministra m.in. o problem zadłużenia szpitali (Sławomir Gadomski już w środę na posiedzeniu plenarnym „obalał mity” na temat kilkunastomiliardowego zadłużenia, wskazując różnicę między zobowiązaniami a długami, których wysokość, nieco przekraczająca 2 mld zł, nie zagraża, w jego ocenie, ani szpitalom ani pacjentom), o Fundusz Modernizacji Szpitali, o niskie, zdaniem posłów, nakłady na opiekę senioralną i ogólnie – brak pieniędzy w ochronie zdrowia.

Po burzliwej dyskusji Komisja Zdrowia zaopiniowała pozytywnie część projektu ustawy budżetowej na rok 2020 w części 46 (z wyłączeniem części 66 - będącej w gestii Rzecznika Praw Pacjenta). Za pozytywną opinią opowiedziało się 15 posłów, 9 było przeciw, przy jednym głosie wstrzymującym.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

komisja zdrowia / budżet / ochrona zdrowia / długi szpitali
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31