Kompetencje pielęgniarek, czyli co powinien wiedzieć członek zespołu terapeutycznego cz I

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 15 maja 2019, 09:36

Mix: Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe
Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 15 maja 2019, 09:36

Pielęgniarka w zespole terapeutycznym jest niezbędna.

Jest świadczeniodawcą czynności diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Jest także koordynatorem procesu leczniczego, który strategicznie jest przypisany grupie lekarzy. Jednak w praktyce, wstępny wywiad, diagnozowanie i segregację chorych przeprowadza pielęgniarka.

To, co lekarze następnie zdiagnozują i ustalą sposób leczenia, jest dopiero początkiem długiego procesu powracania do zdrowia.

Nie czujemy się upoważnieni do oceny skuteczności implementacji zespołów terapeutycznych w polskich szpitalach… i skutków takiego sposobu zarządzania kompetencjami personelu medycznego, ale uważamy, iż co najmniej połowa kadr zarządzających w naszej ochronie zdrowia nie jest zorientowana, co należy do kompetencji pielęgniarek i jak je można wykorzystać w zespole terapeutycznym, by obniżyć koszty (finansowe, społeczne i jednostkowe) związane z pobytem, jak i procesem leczenia pacjentów.

W dzisiejszym artykule spróbujemy pokazać Państwu, jak bardzo zawód pielęgniarki jest interdyscyplinarny.

Następnie postaramy się pokrótce przedstawić kompetencje pielęgniarki.

Zatem, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem także kierowników i organizatorów pracy personelu pielęgniarskiego. Może to Państwu pomóc w zrozumieniu, jak ważne jest strategiczne planowanie zarządzania kompetencjami.

Jako ciekawostkę przedstawiamy ilość godzin kształcenia przeddyplomowego poszczególnych zawodów medycznych.

  • Kierunek lekarski - minimum 5700 godz. + 30 tygodni praktycznego nauczania
  • Kierunek lekarsko - dentystyczny minimum 5000 godz.
  • Kierunek farmacja - 5300godz.
  • Kierunek pielęgniarstwo I st. - 4720 godz. + II stopień 1300 = 6020 godz. !!!
  • Kierunek położnictwo I st. - 4720godz. + II stopień 1300 = 6020 godz. !!!
  • Ratownik medyczny - 2455 godz.

Szczegółowy plan studiów można znaleźć bez problemu w sieci…

Zakres kształcenia zawiera konieczność uzyskania wiedzy z anatomii, fizjologii, patologii, genetyki, biochemii, biofizyki, mikrobiologii i parazytologii, farmakologii, radiologii, psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa, zdrowia publicznego, filozofii i etyki zawodu pielęgniarki, podstaw pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej, dietetyki, badań fizykalnych, badań naukowych w pielęgniarstwie. Obowiązują także zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego.

Ponadto, realizowany jest program zakresu bloku specjalistycznego, tj. interna i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w stanach zagrożeniu życia, pielęgnowanie i rehabilitacja niepełnosprawnych oraz podstawy ratownictwa medycznego.

Podczas studiów drugiego stopnia, pielęgniarka realizuje program czerpiąc wiedzę z teorii pielęgniarstwa oraz pielęgniarstwa europejskiego. Poza tym musi opanować materiał w zakresie zarządzania w pielęgniarstwie, badań naukowych w pielęgniarstwie, dydaktyki medycznej oraz podstawy psychoterapii.

Ponadto plan kształcenia pielęgniarek zawiera treści z zakresu specjalistycznego, tj. nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywną terapię i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwa specjalistyczne: opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną oraz farmakologię kliniczną (Dziennik Ustaw – 89 – – 87; Poz. 345).

W tym miejscu chcemy podkreślić, iż pielęgniarstwo to nie tylko wiedza teoretyczna, ale i praktyczna…

Im wchodzimy na wyższy poziom specjalizacji, tym bardziej w aktywnym procesie powrotu do zdrowia chorego jest zauważalny wzrost jakości świadczeń medycznych.

W drugiej części powyższego artykułu, przedstawimy szczegółowe kompetencje pielęgniarek.

Już dziś zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem, który opublikujemy w przyszłym tygodniu.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

Źródła: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000345/O/D20180345.pdf

http://poruszycswiat.pl/porady-ekspertow/zespol-terapeutyczny/

https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/Dziekanat-WNOZ/monografie/tom_1.pdf

Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, dr n. med. Matyldy Sierakowskiej, dr n. med. Jolanty Lewko, dr n. med. Cecylii Łukaszuk, Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego, Tom I, Białystok 2005

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111741039/U/D20111039Lj.pdf

Mikos Marcin, Juszczyk Grzegorz, Czerw Aleksandra, Gałązkowski Robert, Nowy model kształcenia ratowników medycznych w Polsce w świetle aktualnych regulacji prawnych; Nowy model kształcenia ratowników medycznych w Polsce w świetle aktualnych regulacji prawnych = The new model of education of medicalrescuers in Poland in light of currentregulations. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):110-117. ISSN 2391-8306. DOI

http://www.nursing.com.pl/Medinf_Kompetencje_polskiej_pielgniarki__301.html

https://nipip.pl/prawo-praktyce-nowe-rozporzadzenie-sprawie-rodzaju-zakresu-swiadczen-zapobiegawczych-diagnostycznych-leczniczych-rehabilitacyjnych-udzielanych-pielegniarke-polozna-samodzielnie-b/

http://oipip.opole.pl/wp-content/uploads/2014/04/poz_wykaz_swiadczen.pdf

Poznańska S., Pielęgniarstwo i jego istota. W: Podstawy pielęgniarstwa. T. I, Wyd. Czelej, Lublin 2004

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgnarki / położne / Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe / podział kompetencji
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31