Komunikat NFZ ws. organizacji świadczeń stomatologicznych

Komunikat odnosi się do zarządzenia z dnia 11 września 2019 r. prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
Medexpress 2019-09-27 15:38

Zarządzenie ujmuje organizację świadczeń stomatologicznych wyłącznie u świadczeniodawców, którzy już realizują umowę z NFZ w zakresach:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne,
  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie,
  • świadczenia, wobec których zawarto porozumienie z organem prowadzącym szkołę.

Świadczenia dla uczniów danej szkoły finansowane są przez NFZ w sposób określony w zarządzeniu, w sytuacji zawarcia przez świadczeniodawcę realizującego umowę w jednym (lub więcej) ze wskazanych zakresów porozumienia z organem prowadzącym szkołę.

Świadczenia udzielone przez inny podmiot (który nie realizuje umowy z Funduszem) nie mogą zostać finansowane.

Świadczenia stomatologiczne udzielane w ramach porozumienia uczniom realizowane są w oparciu o określony w zawartej już umowie personel oraz harmonogram wskazany do udzielania świadczeń.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także