GIS: Komunikat w sprawie skażonego mięsa drobiowego z Niemiec

99673810
Thinkstock/GettyImages
Główny Inspektor Sanitarny podał nowe informacje w sprawie obecności fipronilu w mięsie drobiowym i czynności podejmowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Paweł Grzybowski 2017-08-23 09:32

Poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) w dniu 11.08.2017 Niemiecki punkt kontaktowy przekazał informację o dystrybucji z Niemiec do Polski 4900 broilerów (rasa kur przeznaczonych na ubój) pochodzących z fermy drobiu, na której zastosowano fipronil. Odbiorcą broilerów w Polsce był jeden zakład w miejscowości Zalewo w województwie warmińsko-mazurskim, który znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Inspekcję Weterynaryjną, brojlery wykorzystano do produkcji mięsa. Po uboju brojlerów mięso zostało sprzedane do innych zakładów będących pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej oraz dwóch hurtowni pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Mięso z hurtowni trafiło do konsumentów na początku sierpnia br. poprzez sklepy. Termin przydatności do spożycia ww. mięsa upłynął w dniu 06.08.2017r. Aklepy są zobowiązane do informowania konsumentów o tym, że sprzedały mięso z ww. dostaw oraz do przyjęcia zwrotu ww. produktów od konsumentów. Ponadto każda z Inspekcji podjęła urzędowe działania w celu zablokowania partii mięsa w obrocie. Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęła działania wstrzymujące obrót mięsem.

Ocena ryzyka dla zdrowia konsumentów dotycząca stwierdzonego w mięsie poziomu fipronilu została opracowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Zgodnie z nią stwierdzony poziom fipronilu w mięsie drobiowym nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Oszacowane wielkości pobrania tego związku, zarówno w scenariuszu narażenia ostrego jak i długoterminowego, nie przekraczają odpowiednich toksykologicznych wartości odniesienia (ARfD, ADI). Niemniej jednak stwierdzenie przekroczenia wartości NDP fipronilu, tak jak ma to miejsce w tym przypadku sprawia, że produkt nie powinien znaleźć się w obrocie.

Państwowa Inspekcja Sanitarna aktualnie prowadzi badania mięsa drobiowego i jaj w kierunku zanieczyszczenia fipronilem. Zgodnie z planem poboru próbek opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobiorą w sierpniu i wrześniu br. w sumie 320 próbek mięsa drobiowego i jaj kurzych do badania w kierunku obecności fipronilu: miesięcznie po 80 próbek mięsa i 80 próbek jaj. Dotyczy to zarówno jaj polskich i pochodzących z innych krajów UE dostępnych na krajowym rynku. W przypadku stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnych poziomów podjęte zostaną pilne urzędowe działania. Po uzyskaniu wyników zostaną one przekazane Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego - Państwowemu Zakładowi Higieny w celu dokonania całościowej oceny ryzyka dla konsumentów związanego z narażeniem na fipronil.

PDF

Zobacz także