SAVE THE DATE:

Konferencja: POZ NAJ Koordynację. Kierunki Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Medexpress

Opublikowano 29 sierpnia 2022, 11:53

Medexpress

Opublikowano 29 sierpnia 2022, 11:53

Podczas konferencji będziemy omawiać najważniejsze zmiany jakie aktualnie zachodzą w podstawowej opiece zdrowotnej. Zmiany, na które wszyscy czekamy – przedstawiciele podmiotów leczniczych, organizacji zrzeszających specjalistów, przedstawiciele pacjentów oraz całe grono specjalistów zaangażowanych w organizację systemu ochrony zdrowia.​ Skupimy się na jednym z ważniejszych mechanizmów, jakie od kilku lat wdrażamy w opiece podstawowej – opiece koordynowanej.

Integralną częścią będą warsztaty praktyków dla praktyków:

  • Warsztat dla menadżerów: jak przygotować placówkę na koordynacje (manual pierwszych kroków).
  • Warsztat dla pielęgniarek: jak rozmawiać z pacjentem przewlekle chorym.
  • Warsztat dla koordynatorów.

W trakcie dwóch dni konferencji będziemy mieli okazję podyskutować o planach na uporządkowanie i skoordynowanie działań skierowanych do pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Wśród prelegentów zagoszczą osoby bezpośrednio zaangażowane w prace zespołu ds. POZ, praktycy – osoby, które na co dzień wdrażają idee opieki koordynowanej w podmiotach leczniczych.

​Wspólnie porozmawiamy o roli koordynatora w POZ, o tym jak wdrożyć mechanizmy opieki koordynowanej w podmiotach leczniczych. Poruszymy temat roli pielęgniarek w koordynacji pacjentów przewlekle chorych, wspólnie będziemy dyskutować o znaczeniu rozwiązań cyfrowych.

Informacje dodatkowe i zapisy: https://www.poznajkoordynacje.zpspoiwo.org/

Stowarzyszenie IFIC Polska powstało w kwietniu 2019 r. z inicjatywy grupy interesariuszy modelu opieki zintegrowanej, reprezentujących różne zawody związane z opieką zdrowotną w celu wspólnego działania na rzecz poprawy jakości i efektywności systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Związek Pracodawców SPOIWO powstał w czerwcu 2021 r. Zrzesza menadżerów podmiotów leczniczych z różnych branż, zainteresowanych realnym wdrażaniem rozwiązań projakościowych i proefektywnościowych w ochronie zdrowia.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Opieka koordynowana / IFIC / SPOIWO
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30