Konferencja pt. Opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą - transmisja online

Medexpress

Opublikowano 15 stycznia 2019, 10:00

Fot. Wikimedia Commons
Medexpress

Opublikowano 15 stycznia 2019, 10:00

Uczestnicy konferencji będą rozmawiać m.in. o stanie opieki psychiatrycznej nad najmłodszymi oraz potrzebach i kierunkach zmian w tej dziedzinie medycyny.

W spotkaniu udział wezmą parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Dziecka, samorządowcy, eksperci zajmujący się problematyką opieki psychiatrycznej.

Program konferencji:

10.00 - Przywitanie gości i wprowadzenie
Przewodnicząca Podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego poseł Józefa Hrynkiewicz
Wystąpienia na temat stanu opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą przedstawicieli:
· Ministra zdrowia
· Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej
· Ministra edukacji narodowej
· Ministra nauki i szkolnictwa wyższego
· Ministra inwestycji i rozwoju
· Ministra sprawiedliwości
· Ministra spraw wewnętrznych i administracji
· Komendy Głównej Policji
· Narodowego Funduszu Zdrowia
· Rzecznika Praw Pacjenta
· Rzecznika Praw Dziecka
· Rzecznika Praw Obywatelskich
· Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii
· Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
· Wojewody Wielkopolskiego

12.00 - Przerwa

12.20 - Wystąpienia na temat potrzeb i kierunków zmian w opiece psychiatrycznej:
· Konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
· Konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii
· Konsultanta krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej
· Konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii dziecięcej
· Konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii
· Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej
· Konsultanta krajowego w dziedzinie zdrowia publicznego
· Przedstawicieli:
· Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
· Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
· Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
· Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
· Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych
· Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
· Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
· Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
· Polskiej Rady Psychoterapii
· Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
· ośrodków terapii: Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży – Warszawa Bielany, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii.
· Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
· Organizacji pozarządowych i fundacji

14.00 - Debata otwarta z udziałem zaproszonych gości

15.00 - Podsumowanie konferencji. Wnioski i rekomendacje.
poseł Józefa Hrynkiewicz - przewodnicząca Podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego

Źródło: Sejm

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

psychiatria / opieka psychiatryczna dzieci i młodzieży
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31