Kongres Zdrowia Publicznego - zapowiedź

W dniach 3-4 grudnia br. po raz siódmy odbędzie się Kongres Zdrowia Publicznego, konferencja, która w całości poświęcona jest zagadnieniom zdrowia publicznego w Polsce.
Medexpress 2020-11-26 11:34

Strona wydarzenia: https://zdrowiepubliczne.org/


Wielowymiarowa płaszczyzna dialogu z przedstawicielami administracji państwowej z różnych resortów sprawia, że Kongres jest synonimem budowania świadomości społecznej w obszarze zdrowia publicznego. Podczas tegorocznej edycji ważne miejsce zajmie tematyka związana z profilaktyką w zakresie chorób zakaźnych tj. szczepień ochronnych, promocji zdrowia, podejścia do zdrowia psychicznego, opieki nad seniorami, jak również chorób cywilizacyjnych oraz możliwości im zapobiegania.

Do czynnego udziału w Kongresie zostali zaproszeni m.in. :

 • Beata Małecka-Libera, Senator RP, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
 • Marta Pawłowska, Dyrektor Biura Profilaktyki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Aleksandra Lusawa, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia, GIS
 • prof. Małgorzata Janas-Kozik, pełnomocnik Ministerstwa Zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego ŚUM
 • prof. Tomasz Wolańczyk, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia
 • dr n. med. Radosław Sierpiński, MBA p.o. Prezesa, Agencja Badań Medycznych
 • prof. Sebastian Giebel, Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Klinicznych, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oddziale w Gliwicach
 • Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • prof. Bolesław Samoliński, Ekspert ds. zdrowia publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłości
 • dr hab. Dorota Szostak-Węgierek, Kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Przewodnicząca Sekcji Dietetyki Medycznej POLSPEN
 • dr hab. Iwona Traczyk, Sekcja Dietetyki Medycznej, Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Filip Raciborski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, wice-prezes Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się
 • prof. Teresa Jackowska, Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii
 • prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, Konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej
 • prof. Marcin Czech b. Minister Zdrowia, Specjalista epidemiologii, specjalista zdrowia publicznego, farmakoekonomista
 • Michał Byliniak, Prezes, Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
 • dr hab. med. Dariusz Gąsecki Katedra Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. Robert Gałązkowski - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • dr Leszek Borkowski, farmakolog kliniczny, założyciel fundacji „Razem w chorobie”
 • prof. Ryszard Gellert, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Transmisja on-line

Całość wydarzenia będzie transmitowana w serwisie Medexpress.pl

Więcej: https://zdrowiepubliczne.org/

PDF

Zobacz także