Koszt finansowania 30 technologii lekowych dla 23 000 chorych onkologicznie oszacowano na 985 mln w skali roku

Medexpress

Opublikowano 20 listopada 2019, 15:34

153179172 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 20 listopada 2019, 15:34


W środę w Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja pt. Możliwości poprawy sytuacji chorych onkologicznie w Polsce poprzez mechanizmy wczesnego finansowania dostępu do terapii o najwyższej skuteczności klinicznej.

Podczas konferencji zaprezentowano raport „Koszty nowych technologii lekowych w leczeniu najczęściej diagnozowanych nowotworów. Prognoza 2019-2021” opracowany wspólnie przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia UŁ, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Hematologii i Transfuzjologii.

W świetle rosnącej zachorowalności i umieralności na nowotwory w Polsce przy jednoczesnym postępie medycznym, zapewnienie właściwego dostępu do nowoczesnych terapii stanowi ogromne wyzwanie ekonomiczne dla publicznego systemu terapii w ochronie zdrowia.

Analizy typu „ horiozn scanning” są stałym narzędziem w planowaniu strategicznym w wielu krajach, wspomagają systemowe działania w zakresie projektowania budżetu refundacyjnego tak, aby utrzymać zdolność do sukcesywnego zwiększania dostępu do najnowszych i najskuteczniejszych technologii lekowych.

Raport koszty nowych technologii lekowych w leczeniu najczęściej zdiagnozowanych nowotworów Prognoza 2019-2021” przygotowany zgodnie z założeniami analizy „ horizon scanning”, jest opracowaniem, które szacuje koszty, z jakimi będzie musiał się mierzyć się polski system ochrony zdrowia, chcąc udostępnić innowacyjne terapie o wysokiej wartości dodanej polskim pacjentom

Łączny koszt finansowania wyselekcjonowanych 30 technologii lekowych dla 23 000 chorych oszacowano na 985 mln w skali roku.

Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów w naszym kraju. Rocznie diagnozuje się w Polsce 164 tys. nowych zachorowań na nowotwory (Krajowy Rejestr Nowotworów stan na 2016 r.). Rocznie umiera z tego powodu 106 tys. Polaków.

- W kolejnych latach można spodziewać się rejestracji wielu nowych produktów leczniczych w leczeniu wszystkich analizowanych nowotworów. W sytuacji istnienia określonych możliwości finansowych publicznego płatnika w Polsce należy określać najbardziej optymalne alokowanie tych środków, aby móc uzyskać możliwie najlepszy wynik zdrowotny dla pacjenta. W tym celu powinniśmy dążyć do wprowadzenia efektywnej polityki lekowej w obszarze onkologii, która wskaże narzędzia szybszego dostępu do nowych technologii lekowych, z zastrzeżeniem wdrażania ich w ośrodkach zapewniających standardy jakościowe i organizacyjne, z możliwością oceny skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania - podsumowuje prof. Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

- W naszym ostatnim raporcie pt. Koszty nowych technologii lekowych w leczeniu najczęściej diagnozowanych nowotworów Prognoza 2019-2021 przygotowanym przy współpracy z ekspertami PTO i PTHiT dokonaliśmy analizy typu horizon scanning tzn., przyjrzeliśmy się najnowszym terapiom, jeszcze niedostępnym w Polsce, rekomendowanym dla dwunastu najcięższych nowotworów litych i hematologicznych, których stosowanie może przynieść pacjentom znaczącą poprawę stanu zdrowia. Ich udostępnienie wiązałoby się z kosztem sięgającym prawie 1 mld zł rocznie, przy założeniu, że wszystkie wprowadzamy od razu - powiedziała dr Małgorzata Gaązka -Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Jest to pierwsza w Polsce analiza tego typu, która wnosi nowe spojrzenie na cele i narzędzia niezbędne do efektywnego realizowania polityki zdrowotnej w obszarze onkologii. Podobne narzędzia analityczne wykorzystywane do planowania dedykowanych budżetów refundacyjnych wykorzystywane są m.in. Wielkiej Brytanii , Kanadzie czy Australii – powiedział Rafał Zyśk, współautor raportu, ekspert ds. ekonomiki Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

- OD początku XX wieku dokonał się ogromny postęp w hematoonkologii. Dzięki nowoczesnym lekom wiele chorób przyjęło charakter przewlekły, przy czym należy podkreślić, że ponad 70 proc. metod terapeutycznych w hematoonkologii opiera się wyłącznie na lekach. Raport w przygotowanie którego jako PTHiT byliśmy zaangażowani jest narzędziem, które doskonale wpisuje się w proces systemowego planowania dostępu do innowacyjnych terapii. Pozwala na przyjęcie opartych na dowodach naukowych założeń do konstrukcji budżetu płatnika uwzględniającego najistotniejsze technologie medyczne pozostające jeszcze w fazie rejestracji. Jednym z narzędzi, które mogłyby wspomóc finansowanie kosztów nowoczesnych terapii jest mechanizm płacenia za efekt terapeutyczny, który doskonale funkcjonuje w krajach europejskich -informuje prof. Iwona Hus, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

- Onkologia jako jedyna z kluczowych i priorytetowych obszarów ochrony zdrowia, wymaga zdecydowanych działań, zmierzających do poprawy efektów leczenia. Pacjenci z rakiem ze względu na specyfikę tej choroby nie mogą czekać, dlatego częste odraczanie decyzji lub bardzo fragmentaryczne włączanie terapii do refundacji powoduje, że odnoszą niewystarczające efekty terapeutyczne lub nie doczekują leczenia. Jestem przekonana, że bazując na rzetelnych dowodach naukowych i klinicznych oraz analizach ekonomicznych, nasze państwo jest w stanie proaktywnie inwestować w zdrowie Polaków i szybciej udostępniać skuteczne leczenie onkologiczne - dodaje Beata Ambroziewicz, wiceprezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, prezes Polskiej Polskiej Unii Organizacji Pacjentów.

Źródło: Informacja prasowa

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nowotwory / Rafał Zysk / Małgorzata Gałązka-Sobotka / Beata Ambroziewicz / Adam Maciejczyk
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31