Krajowa Sieć Kardiologiczna: projekt trafił do konsultacji

Medexpress

Opublikowano 15 lutego 2021, 08:45

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 15 lutego 2021, 08:45

Projekt rozporządzenia określa program pilotażowy, którego celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach pilotażu testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków kardiologicznych, w tym podział kompetencji pomiędzy ustalone poziomy referencyjne działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia podmiotów, prowadzących diagnostykę i leczenie kardiologiczne. Dodatkowo efektem pilotażu ma być lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych, które obecnie nie udzielają świadczeń w pełnym zakresie możliwości

W skład sieci wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące poziomu I i II, których zadaniem będzie zapewnienie świadczeniobiorcy kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej pacjentom, u których postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności krążenia, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia lub wad serca zastawkowych.

Wybór rozpoznań wynika zarówno z konieczności ustalenia standardów diagnostycznych i terapeutycznych dla pacjentów, których leczenie jest problematyczne, jak i w obecnym systemie organizacji opartym o ryczałtowe finansowanie, który opóźnia możliwość przeprowadzenia skutecznej interwencji leczniczej pomimo wystarczającego potencjału zakontraktowanych podmiotów leczniczych.
Pilotaż będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego przez 18 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania, przez podmioty lecznicze uczestniczące w pilotażu, aneksu do umowy z Funduszem w zakresie realizacji pilotażu.

Za wyborem województwa mazowieckiego przemawiała obecność w województwie Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, którego zadaniem na wstępnym etapie pilotażu będzie zaproponowanie i przetestowanie rozwiązań, które będą podstawą do wprowadzenia zasad współpracy pomiędzy ośrodkami na różnych poziomach referencyjnych.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Krajowa Sieć Kardiologiczna / kardiologia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31