Krajowy konsultant w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej odwołany. Diagności laboratoryjni protestują

Medexpress

Opublikowano 19 stycznia 2017, 08:21

Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 19 stycznia 2017, 08:21

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wyraża stanowczy sprzeciw w związku z odwołaniem w dniu 18 stycznia 2017 roku prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego, lekarza specjalisty diagnostyki laboratoryjnej ze stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna i wnosi o przywrócenie na stanowisko.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 roku „Organ, który powołał konsultanta, odwołuje go przed upływem kadencji jeżeli w ocenie tego organu konsultant nie realizuje powierzonych mu zadań i uprawnień lub zaistniały okoliczności uniemożliwiające ich dalsze wykonywanie”.

Przesłanka wskazana w powyższym przepisie nie została w ocenie Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych spełniona w stosunku do prof. Macieja Szmitkowskiego. Nigdy nie wysuwano zastrzeżeń dotyczących realizacji powierzonych mu zadań. Przeciwnie, minister zdrowia w dniu 6 października 2016 roku powołał prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego na stanowisko przewodniczącego zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie funkcjonowania ośrodków badań jakości w diagnostyce laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Wybór prof. Macieja Szmitkowskiego na stanowisko przewodniczącego zespołu oceniamy jako formę docenienia przez ministra zdrowia zaangażowania prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego w prawidłowe pełnienie funkcji Konsultanta Krajowego, którą powierzono mu 6 czerwca 2014 roku.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zwraca uwagę, że prof. Maciej Szmitkowski wielokrotnie akcentował wady istniejącego systemu, wskazując także na nieprawidłowości w funkcjonowaniu wielu podmiotów leczniczych oraz proponując rozwiązania. Dlatego nasz niepokój wzbudził pospiech i okoliczności, w jakich minister zdrowia podjął tak ważną dla bezpieczeństwa pacjentów i dla diagnostów laboratoryjnych decyzję.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wnosi o niezwłoczne przywrócenie prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

diagności laboratoryjni / Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31