Podkarpackie: Kredyt na restrukturyzację szpitali

Fot. Thinkstock / Getty Images
Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił rzeszowskim szpitalom Nr 1 i Nr 2 kredytu w wysokości 209 mln złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na restrukturyzację placówek, dzięki czemu będzie możliwe ich oddłużenie.
Paweł Grzybowski 2018-01-04 00:00

Pilotażowy program BGK polega na zrestrukturyzowaniu zadłużenia (zobowiązania wymagalne i długoterminowe) w okresie 25 lat z 3 letnim okresem karencji. Karencja potrzebna jest do wdrożenia zmian wynikających z programów naprawczych szpitali, zgodnie z założeniami audytów zewnętrznych, wykonanych dla obu placówek. Oprocentowanie łączne kapitału to 2,5 %. Pozwoli to między innymi na znaczące obniżenie kwot, jakie szpitale przeznaczały na obsługę zobowiązań w różnych bankach. Podkreśla się, że te środki pozwolą szpitalom na stabilny rozwój.

- Podpisaniem tej umowy wieńczymy bardzo długi okres intensywnej pracy, jeżeli chodzi o proces restrukturyzacji zadłużenia naszych szpitali Nr 1 i Nr 2. Oczywiście, jak to zwykle bywa podpisanie jest najprostszą czynnością, o wiele bardziej trudniejsze będzie wdrożenie tego programu i dotrzymanie tych wszystkich podjętych zobowiązań. To jest duże zobowiązanie finansowe, które będziemy skrupulatnie monitorować i razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego obserwować sytuację w szpitalach - powiedział marszałek Władysław Ortyl podczas podpisania umowy.

Beata Rapa, dyrektor regionalny BGK w Rzeszowie, mówiła z kolei o korzyściach dla szpitali, jakie im przyniesie kredyt:

- Kredyt jest przeznaczony na spłatę zobowiązań wymagalnych, które w tej chwili posiadają szpitale oraz na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych kredytów i pożyczek, które szpitale pozaciągały. Kredyt udzielony przez BGK jest kredytem o bardzo unikalnym koszcie, bo jego oprocentowanie wynosi 2,5%, więc szpitale zyskują bardzo dużą oszczędność, jeżeli chodzi o koszty finansowe oraz bardzo długi okres kredytowania – aż 25 lat. Oczywiście takie warunki nie byłyby możliwe gdyby nie unikalne zabezpieczenie, a tym zabezpieczeniem jest poręczenie Samorządu Województwa Podkarpackiego – powiedziała.

Krzysztof Bałata, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie również zwracał uwagę na oszczędności, jakie osiągnie placówka:

- Kredyt spowoduje to, że pozbędziemy się zobowiązań wymagalnych, które wynoszą około 68 mln złotych. Spłacimy kredyty, które są droższe od obecnego, czyli na marży o wiele wyższej. Konsekwencją będzie obniżenie kosztów finansowych obsługi długu, co będzie miało wpływ na wynik finansowy szpitala – mówił.

Samorząd województwa podkarpackiego postawił także na inwestycje w służbę zdrowia w ramach środków RPO WP. Dofinansowanie dla projektów składanych w trybie pozakonkursowym dla szpitali wojewódzkich to ok. 210 mln zł. Łączna kwota inwestycji w szpitalach wojewódzkich i powiatowych to ponad 500 mln złotych.

Źródło: Województwo Podkarpackie

PDF

Zobacz także