Krwiolecznictwo - co się zmieni w przepisach?

Medexpress

Opublikowano 23 sierpnia 2018, 09:44

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 23 sierpnia 2018, 09:44

Do konsultacji przedstawiono projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Rozporządzenie stanowi podstawową regulację prawną dla krwiolecznictwa na poziomie szpitali, banków krwi oraz pracowni immunologii transfuzjologicznej.

Głównym celem nowelizacji rozporządzenia jest doprecyzowanie jego zapisów, zwiększenie jego czytelności oraz uproszczenie działania podmiotów leczniczych w zakresie krwiolecznictwa.

W toku stosowania rozporządzenia, spostrzeżone zostały obszary oraz konkretne regulacje wymagające nowelizacji. Tak jak zaznaczono wcześniej, zmiana rozporządzenia ma na celu doprecyzowanie jego przepisów, zwiększenie jego czytelności oraz uproszczenie działania podmiotów leczniczych w zakresie krwiolecznictwa przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dawcom i biorcom krwi i jej składników. Z tego powodu utrzymano m.in. dopuszczenie przetoczenia jednoimiennej krwi i jej składników wyłącznie wtedy, gdy lekarz dysponuje dwoma zgodnymi wynikami badania grupy krwi, wykonanymi z dwóch niezależnie pobranych próbek (tzw. wiarygodny wynik grupy krwi). Niemniej jednak, kierując się potrzebą uproszczenia procedur na poziomie szpitali dopuszczono możliwość, aby zamówienie krwi i jej składników wydane zostało na podstawie jednego wyniku grupy krwi oraz wykonanie drugiego oznaczenia grupy krwi z tej samej próbki krwi, która służy do wykonania próby zgodności.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

krew / przetaczanie krwi / krwiolecznictwo / dawcy krwi / osocze krwi / preparaty krwiopochodne

podobne

Fundusz oddał krew

05 czerwca 2019, 16:18

Krew potrzebna w wakacje

05 sierpnia 2022, 09:00

Łzy z osocza

12 sierpnia 2019, 09:13

Jakie opłaty za krew w 2023 r.?

09 czerwca 2022, 09:09

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31