KSRM: Łatwiejszy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych

Zdj. Agencja Gazeta


- Z początkiem lipca wchodzi w życie ustawa wspierająca osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wierzę, że dzięki niej osoby te odczują znaczącą poprawę swojej sytuacji – powiedziała wicepremier Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna przedstawili członkom Komitetu informację na temat stanu prac nad wdrożeniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ustawa ta przewiduje szczególne uprawnienia dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych, w tym:

  • prawo do uzyskania określonych wyrobów medycznych według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania (o ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na te wyroby),
  • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
  • prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zniesienie limitów finansowania w umowach zawieranych z NFZ na świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych tym osobom.

Aby możliwe było wdrożenie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych niezbędna była zmiana planu finansowego NFZ na rok 2018 oraz uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym NFZ na 2018 rok.


Źródło: KSRM

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / Komitet Społeczny Rady Ministrów / Beata Szydło / niepełnosprawni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31