Kto może otrzymać odznaczenie Meritus Pro Medicis?

Medexpress

Opublikowano 11 sierpnia 2021, 10:37

nil
Medexpress

Opublikowano 11 sierpnia 2021, 10:37

Dr hab. n. med. Andrzej Wojnar – kanclerz kapituły odznaczenia Meritus Pro Medicis zaprasza wszystkich członków oraz organy izb lekarskich do zgłaszania kandydatur osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla samorządu lekarzy oraz lekarzy dentystów i zasługują na odznaczenie Meritus Pro Medicis.

Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie odznaczenia Meritus Pro Medicis (wniosek oraz list promocyjny) można pobrać na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej poświęconej działalności kapituły odznaczenia Meritus Pro Medicis.

Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa z dopiskiem na kopercie Meritus Pro Medicis lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@hipokrates.org w terminie do dnia 24 listopada 2021 r.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nil / Meritus Pro Medicis
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31