Dr Leszek Borkowski

Leczenie dny moczanowej wymaga rozwagi

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 03 lipca 2019, 08:33

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 03 lipca 2019, 08:33

Pacjenci z istniejącą poważną chorobą sercowo-naczyniową / zawał mięśnia sercowego, udar, niestabilna dławica piersiowa / nie mogą być leczeni febuksostatem.

Febuksostat zwiększa ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Wzrost śmiertelności u pacjentów leczonych febuksostatem wykazało badanie kliniczne CARES IV fazy wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, na kohorcie 6 190 pacjentów z dną moczanową w USA, Kanadzie i Meksyku.

Czas obserwacji 32 miesiące, średni czas trwania ekspozycji pacjentów otrzymujących febuksostat to 728 dni.

Febuksostat to niepurynowy selektywny inhibitor oksydazy ksantynowej, który wykazuje aktywność hiperurykemiczną, redukując powstanie kwasu moczowego.

Febuksostat w dawkach 80 mg i 120 mg jest wskazany w leczeniu przewlekłej hiperurykemii w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie złogów moczanowych / guzki dnawe, dnawe zapalenie stawów.

Ponadto febuksostat w dawce 120 mg jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu hiperurykemii u dorosłych pacjentów onkologicznych poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z ryzykiem umiarkowanym do wysokiego wystąpienia zespołu rozpadu guza.

Dr nauk farm. Leszek Borkowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leszek borkowski / hiperurykemia / dna moczanowa / zawał serca
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31