Leczenie łuszczycy w czasie pandemii - poradnik dla pacjentów

Medexpress

Opublikowano 14 maja 2020, 17:38

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 14 maja 2020, 17:38

Leczenie prowadzone w ramach programów lekowych powinno być kontynuowane, pomimo trwającego w kraju stanu pandemii. Przerwanie terapii, bądź nie podjęcie leczenia może mieć dla pacjenta nieodwracalne skutki zdrowotne.
Pacjenci z łuszczycą, łuszczycowym zapaleniem stawów oraz reumatoidalnym zapaleniem stawów otrzymali właśnie poradnik, który w jasny i prosty sposób przedstawia jak należy korzystać ze świadczeń zdrowotnych i jak kontynuować rozpoczęte leczenie w ramach obowiązujących programów lekowych w okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii.
Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadziły szereg zmian w przepisach i organizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych, tak aby każdy pacjent mógł skorzystać z konsultacji lekarskiej. Kontakt taki jest możliwy dzięki wsparciu systemów teleinformatycznych (np. rozmowa wideo przez komputer, telefon komórkowy, konsultacja telefoniczna, teletransmisja wyników badań diagnostycznych). Wprowadzone zmiany dały także możliwość dostarczania leków pacjentowi uczestniczącemu w programie lekowym do miejsca zamieszkania, bez konieczności osobistej wizyty w szpitalu czy przychodni. W przypadku konieczności osobistej wizyty pacjenta, podmiot leczniczy ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo zarówno pacjentowi jak i personelowi medycznemu. Jeżeli podmiot leczniczy nie ma możliwości zrealizowania wizyt i wydania leków, to powinien podjąć wszelkie czynności, tak aby zachowana była ciągłość leczenia chorego. W tym celu należy we współpracy z oddziałem Wojewódzkim NFZ ustalić kontynuację udzielania świadczeń w innym ośrodku.
Pacjenci muszą w czasie epidemii zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa i zminimalizować ryzyko zakażenia się wirusem SARS-Cov-2 wywołującym COVID-19. Należy podkreślić, że na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby narażone są w sposób szczególny osoby starsze, z obniżoną odpornością i te, którym towarzyszą inne choroby, w tym przewlekłe jak łuszczyca, ŁZS i RZS.
Warto podkreślić, że każdorazowo o przebiegu leczenia decyduje lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia i to on podejmuje decyzję, czy jest możliwość przełożenia terminu bądź udzielenia pacjentowi świadczenia w innej formie.
Materiał edukacyjny dla pacjentów został opracowany w ramach projektu „Akademia Świadomego Pacjenta”.

Broszura w trzech wersjach dedykowanych poszczególnym chorobom dostępna jest na stronie koalicjaluszczyca.pl oraz na stronach wybranych organizacji pacjentów.

Źródło: mat. prasow

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

łuszczyca / programy lekowe / pandemia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31