Leczenie szpitalne: Od 1 stycznia nowe świadczenia gwarantowane

Medexpress

Opublikowano 22 listopada 2021, 09:05

Medexpress

Opublikowano 22 listopada 2021, 09:05

Zgodnie z założeniami Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, której nadrzędnym celem jest zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach oraz poprawa jakości życia w trakcie i po ukończonym leczeniu konieczne jest kontynuowanie działań na rzecz poprawy wyników leczenia dzieci i młodzieży z wykrytymi nowotworami w ramach świadczeń gwarantowanych.

Zarówno zakup endoprotez na potrzeby leczenia dzieci z nowotworami kości jak i monitorowanie minimalnej choroby resztkowej początkowo były finansowane z budżetu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, a od lutego 2020 r. są finansowane z budżetu Narodowej Strategii Onkologicznej. Z uwagi, iż finansowanie w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej ww. zadań z zakresu onkologii dziecięcej kończy się 31 grudnia 2021 r., w celu zachowania ciągłości ich udzielania i objęcia finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „NFZ”. konieczne jest wyodrębnienie powyższych świadczeń w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego od dnia 1 stycznia 2022 r.

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 290, z poźn. zm.), wprowadzająca świadczenia wraz z warunkami ich realizacji:

1) „Leczenie rekonstrukcyjne z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia”,

2) „Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej metodą molekularną i metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej w ostrych białaczkach u dzieci”

ma na celu zwiększenie dostępu do wysokospecjalistycznego leczenia oszczędzającego i monitorowania stanu czynnościowego narządów po leczeniu przeciwnowotworowym.

Wprowadzenie świadczenia gwarantowanego związanego z leczeniem rekonstrukcyjnym z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych dedykowanych pacjentom do ukończenia 18. roku życia, obejmuje radykalne wycięcie nowotworu (potwierdzone badaniem histopatologicznym śródoperacyjnym) wraz z jednoczasowym uzupełnieniem dużego ubytku kości, umożliwiającym szybkie uruchomienie pacjenta oraz kontynuację leczenia chemioterapeutycznego. Do leczenia oszczędzającego pacjentów każdorazowo kwalifikuje zespół ekspertów, który dokonuje oceny rozległości resekcji oraz przeprowadza ekspertyzę w zakresie indywidualnego doboru endoprotezy dla pacjentów do ukończenia 18. roku życia. W populacji pediatrycznej konieczne jest stosowanie specjalnych endoprotez, tzw. rosnących z systemem umożliwiającym bezinwazyjne wydłużenie kończyny wraz z postępującym wzrostem pacjenta, za pomocą pola elektromagnetycznego oraz wydłużalnych mechanicznie. W przypadku nietypowego zakresu resekcji kości, wieku lub lokalizacji guza, implementowane endoprotezy są wykonywane na specjalne zamówienie, w tym również wytworzonych za pomocą techniki 3D. Implanty wykonane są ze specjalnych tworzyw, pokrytych powłoką, w celu prewencji zakażeń i zminimalizowania reakcji organizmu na implant. By tego typu interwencja przyniosła pożądany efekt, leczenie powinno być prowadzone przez wyspecjalizowany ośrodek i wsparte rehabilitacją leczniczą.

Wprowadzenie świadczenia związanego z monitorowaniem minimalnej choroby resztkowej (MRD) w poszczególnych podtypach choroby nowotworowej krwi u dzieci jest ważne dla podejmowania decyzji terapeutycznych. Dla osiągnięcia celu konieczne jest wykorzystanie strategii postępowania opartej na ocenie MRD oznaczanej równocześnie przy pomocy metody cytofluorometrycznej i technik molekularnych, co daje szansę na zmniejszenie toksyczności i redukcję kosztów leczenia białaczki u dzieci.

W projekcie dodano również w załączniku nr 1 do części II „Świadczenia scharakteryzowane rozpoznaniami”, brakujące kody rozpoznań ICD-10 tj. C40 oraz C41, które umożliwią poprawne oznaczenie problemów zdrowotnych, w tym poprawną kwalifikacje do świadczenia „Leczenie rekonstrukcyjne z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia”.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Narodowa Strategia Onkologiczna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31