Lekarze apelują do premier Beaty Szydło

Medexpress

Opublikowano 11 kwietnia 2016, 08:03

Fot. Śląska Izba Lekarska
Medexpress

Opublikowano 11 kwietnia 2016, 08:03

9 kwietnia 2016 roku w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach odbył się XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy.

Zebrani lekarze zaapelowali do premier Beaty Szydło o podjęcie pilnych działań w celu poprawy sytuacji ochrony zdrowia w Polsce. „Mimo powtarzanych od szeregu lat deklaracji władzy, nie stworzono do tej pory wystarczających mechanizmów, by tę sytuację zmienić. Samorząd lekarski kolejny raz apeluje o pilne podjęcie wszelkich działań, w tym między innymi zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia oraz urealnienie koszyka świadczeń gwarantowanych” – zaapelowali lekarze.

Lekarze chcą mieć także większy wpływ na działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Zwrócili się do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i poszerzenia składu rad oddziałów NFZ. Chodzi o dołączenie do każdej z nich dwóch członków – lekarza oraz lekarza dentysty powoływanych przez rady lekarskie.

Śląski samorząd opowiedział się za zniesieniem obowiązku określania przez lekarzy odpłatności za leki refundowane.

Lekarze apelują również do podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie prawa medycznego w Polsce o zaprzestanie używania „nowomowy” typu: świadczeniodawca, świadczeniobiorca, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. Zdaniem Zjazdu konieczny jest powrót do określeń: lekarz, pielęgniarka, pacjent, szpital i wykorzystywanie ich aktach prawnych. Ma się to przyczynić do lepszego zrozumienia przepisów.

Podjęto także apel do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zintensyfikowania działań, w kierunku ustalenia minimalnego wynagrodzenia lekarza zatrudnionego na jednym etacie zgodnie z postulowanymi przez samorząd lekarski i organizacje związkowe odniesieniami do średniego wynagrodzenia w kraju.

Źródło: Śląska Izba Lekarska

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarze / Beata Szydło / Śląska Izba Lekarska
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31